Den nya myndigheten kommer att vara organiserad inom Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna…

Eskilstunas Kommunala Lantmäteri inrättas vid årsskiftet

Den 1 januari 2023 inrättar Eskilstuna landets 40:e kommunala lantmäterimyndighet. Den nya myndigheten ska ansvara för lantmäteriförrättningar och bildande av samfällighetsföreningar inom Eskilstuna Kommun.

Eskilstuna växer, och för att stadsbyggnadsprocessen ska bli så effektiv som möjligt är det viktigt att servicen inom fastighetsbildning fungerar smidigt. Därför inrättar Eskilstuna en kommunal lantmäterimyndighet, från och med 1 januari 2023.

Myndigheten ska bland annat att ansvara för lantmäteriförrättningar och bildande av samfällighetsföreningar inom Eskilstuna Kommun. Detta innebär handläggning av till exempel fastighetsbildningsärenden, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning och fastighetsregistrering.

Lokal närhet

– Ett kommunalt lantmäteri ger möjligheter att skapa en bättre förankring, men också en ökad lokalkännedom och kunskap om vad som i övrigt händer i kommunen. Det är lättare att lyfta luren när man vet vem man ska ringa, säger Linda Hillding som kommer att bli chef för den nya myndigheten.

Linda Hillding

– Jag tror också att de som använder sig av våra tjänster kommer att känna sig tryggare med en ”närmare” handläggning, säger hon.

”Ett bra team”

Under hösten har Linda Hillding arbetat med att rekrytera medarbetare och bygga upp den nya verksamheten, som är organiserad inom Stadsbyggnadsförvaltningen.

– Vi har fått till ett bra team som tillsammans har lång erfarenhet av förrättningar och en god kunskap om Eskilstuna, säger Linda Hillding.

Den nya myndigheten har för närvarande fyra medarbetare. Under januari växer personalstyrkan ytterligare, och när teamet är fulltaligt kommer totalt sju personer att arbeta på myndigheten i Eskilstuna.

Myndigheten ej skattefinansierad

Eskilstunas Kommunala Lantmäteri kommer inte att finansieras av offentliga medel, utan genom avgifter och förrättningsintäkter.

Läs också:

You May Also Like