Eskilstunas Kommunala Lantmäteri inrättas vid årsskiftet

Den 1 januari 2023 inrättar Eskilstuna landets 40:e kommunala lantmäterimyndighet. Den nya myndigheten ska ansvara för lantmäteriförrättningar och bildande av samfällighetsföreningar inom Eskilstuna Kommun.

Eskilstuna växer, och för att stadsbyggnadsprocessen ska … Läs mer “Eskilstunas Kommunala Lantmäteri inrättas vid årsskiftet”

Läs mer

Linda Hillding blir chef för Eskilstunas Kommunala Lantmäteri

Eskilstuna inrättar ett kommunalt lantmäteri från och med årsskiftet. Idag kan vi berätta att chef för den nya myndigheten blir Linda Hillding. Eskilstuna är en växande kommun. Service inom fastighetsbildning är … Läs mer “Linda Hillding blir chef för Eskilstunas Kommunala Lantmäteri”

Läs mer