Parken Zoo i Eskilstuna – ett mycket populärt utflyktsmål för både turister och Eskilstunabor…

Lejonungar avlivade – Parken Zoo i Eskilstuna svarar inte på varför

2020 föddes fem asiatiska lejonungar, en art som klassas som starkt hotad, på Parken Zoo i Eskilstuna – i april 2021 var alla ungarna döda. Det visar Djurrättsalliansens granskning av djurparken, som har valt att inte svara på frågor om varför lejonungarna avlivades. Totalt dog 77 djur på Parken Zoo i Eskilstuna under förra året, en tredjedel av dem tillhörde hotade arter.

På Parken Zoo i Eskilstuna finns asiatiska lejon, en art som klassas som starkt hotad. I september 2020 föddes en lejonhona på parken – drygt sju månader senare avlivades hon. Däremellan, i slutet av december 2020, föddes ytterligare fyra lejonungar på djurparken. Inte heller någon av dem är i livet idag, då samtliga är listade som döda i djurparkens egna så kallade artinventeringslista. En av ungarna avlivades i början av april 2021 – bara fyra månader gammal. De resterande tre verkar bara ha blivit några dagar gamla då det i förteckningen över döda djur står “ej kvar 2 jan 2021” samt “ej kvar 1 jan 2021”. Det framgår dock inte om de avlivats som de två andra lejonungarna. Djurrättsalliansen har frågat Parken Zoo om samtliga ungar avlivades och varför eller vad dödsorsaken annars var, men djurparken har inte svarat på deras frågor.

Ungar avlivas och byts ut mot nya

– Djurparker använder sig av gulliga djurungar för att locka besökare och tjäna pengar. Vad som däremot inte visas upp är att ungarna många gånger avlivas för att bytas ut mot nya. Vi tycker att det är dåligt att Parken Zoo i Eskilstuna inte svarar på våra frågor, de borde vara öppna och stå för vad de gör mot djuren. Att födas i fångenskap på en djurpark innebär att bli bestulen på sin frihet – och att bli dödad innebär att bli fråntagen hela sin existens. Det är hjärtskärande att föreställa sig de här djurens livsöden. Vi människor har ingen rätt att göra så här mot andra djur, menar Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Varje år ska alla djurparker skicka in en artinventeringslista till Länsstyrelsen. I dessa listor framgår bland annat vilka arter som för närvarande finns på djurparken, samt hur många som har dött eller dödats under respektive år. Djurrättsalliansen har begärt ut och granskat dessa listor för att få en inblick i hur många djur som årligen dör på svenska djurparker. Deras granskning av Parken Zoo visar att 480 djur har dött i Eskilstuna under de senaste fem åren, varav 77 dog under förra året (2021).

Flera individer från hotade arter döda

Bland de övriga djur som dog under förra året finns fyra jätteuttrar, som tillhör en art som klassas som hotad. Under 2021 föddes fyra ungar – samtliga blev bara några dagar gamla. I artinventeringslistan står det enbart “ej kvar” – inte om de har avlivats eller dött av annan orsak. Den 20 mars 2021 föddes en sumatratiger på djurparken – en art som, precis som det asiatiska lejonet, klassas som starkt hotad. I listan framgår att individen bara blev två dagar gammal då det står “22 mars 2021, död”. Även en röd panda föddes, som bara blev fem dagar gammal – i listan framgår: “ej kvar 21 juli 2021”. Då Parken Zoo valt att inte svara på några av Djurrättsalliansens frågor vet man inte vad som hände de här djuren och varför de dog eller avlivades.

Jätteuttrar.

“Djurparker borde förkastas”

I listan hittar Djurrättsalliansen även att två vithandade gibbons dog under förra året, och i informationen om individerna framgår det att den ena var född 1974 och var vildfångad.

– Man går sönder inombords av att bara föreställa sig den individens livsöde. Infångad från sin hemmamiljö i det fria och sedan levde han närmare 50 år i fångenskap för att visas upp för människor. Genom att ge en liten inblick i djurens verklighet på djurparkerna hoppas vi att allt fler väljer att vara djurvänliga och inte besöka djurparker. Verksamheter som bygger på utnyttjande av andra individer borde aldrig ses som någon form av underhållning. Det är på tiden att djurparker förkastas till det förflutna och att vi människor gör de förändringar som krävs för att alla djur ska kunna leva fria och ifred i sina rätta hemmamiljöer, säger Malin Gustafsson på Djurrättsalliansen.

Antalet döda djur på Parken Zoo i Eskilstuna de senaste fem åren:

 • 2017: 74 individer
 • 2018: 94 individer
 • 2019: 108 individer
 • 2020: 127 individer
 • 2021: 77 individer

Döda djur på Parken Zoo i Eskilstuna förra året (2021):

 • 12 afrikanska dvärggetter
 • 1 alaotralemur (akut hotad)
 • 1 amerikansk miniatyrhäst
 • 2 asiatiska klolösa uttrar (sårbar)
 • 5 asiatiska lejon (starkt hotad)
 • 3 belgiska jättekaniner
 • 1 brahmahöns
 • 1 fiskarkatt (sårbar)
 • 1 gepard
 • 2 gulbröstade kapuciner (akut hotad)
 • 10 gutefår
 • 4 jätteuttrar (hotad)
 • 3 kaniner, blandras
 • 2 kapybara
 • 4 kejsarsalamandrar (sårbar)
 • 1 kejsartamarin
 • 1 manvarg (nära hotad)
 • 6 marsvin
 • 1 minigris
 • 1 mjölkgroda
 • 1 orientalisk klockgroda
 • 1 peruviansk dödskalleapa
 • 1 ringsvans lemur
 • 1 rödbukad vändhalssköldpadda
 • 1 röd panda (hotad)
 • 1 skäggagam
 • 1 sumatratiger (starkt hotad)
 • 1 surikat
 • 2 svarthövdade spindelapor (sårbar)
 • 1 tamandua
 • 2 vithandade gibbons (starkt hotad)
 • 1 koikarp
 • 1 piraya

Källa för rödlistning: IUCN Red list.
Källa för antal döda djur: Parken Zoos artinventeringslista, inskickad till Länsstyrelsen.

2020 publicerade Djurrättsalliansen första granskningen av tio av de större djurparkerna i Sverige. Undersökningen visade att totalt 2703 djur dött på djurparkerna under åren 2017 till 2019. Förra året granskade Djurrättsalliansen samma djurparker och kunde då visa att 1118 djur dött under 2020.

Så gick granskningen till

Djurrättsalliansen har begärt ut och granskat de så kallade artinventeringslistorna, som djurparkerna årligen måste skicka in till Länsstyrelsen. Listorna ser olika ut för olika djurparker. I en del framgår vilka djur som dött under ett år. I vissa listor kan man även utläsa om djuren har avlivats eller om de dött av andra orsaker, exempelvis medicinska skäl. Djurrättsalliansen har även ställt frågor till djurparkerna om dödsorsakerna för vissa djur. I Parken Zoos fall har djurparken valt att inte svara på Djurrättsalliansens frågor.

Djurrättsalliansen är en ideell organisation som bildades 2005. Organisationen arbetar för ett samhälle som visar hänsyn, respekt och empati för alla djur, skriver organisationen på sin hemsida.

Läs också:

You May Also Like