Josefina Vidal Ferreiro: avdelningen för relationerna med USA inom Kubas utrikesdepartement.

Kuba tillbakavisar med kraft anklagelser om trakasserier mot USA-diplomater i Havanna

eFOLKET har tidigare uppmärksammat de märkliga anklagelser som Trump-regeringen riktat mot Kuba, och som har handlat om att Kuba genom ljud med extrem frekvens orsakat hälsostörningar bland personalen på USA:s ambassad i Havanna. Från kubansk sida har ansträngningar gjorts för att undersöka mysteriet. Man har inte funnit någon grund för anklagelserna, och även experter – på effekter av ljud med extrem frekvens – från andra länder  har klassat USA:s påståenden som orimliga

Vi publicerar nedan ett svar från Kuba, med anledning av att frågan nu också kommit upp i USA:s kongress. Ett förhållande som Kuba beklagar och stämplar som fullständigt grundlös propaganda.

Uttalande från Kubas Utrikesdepartement:

Kuba är ett säkert, fredligt och hälsosamt land!

internet@granma.cu

Idag på morgonen, onsdag 9 januari 2018, hölls i Senatens Utrikesutskott, Underavdelningen Västra Halvklotet, ett förhör organiserat av republikanska senatorn från Florida, Marco Rubio, och demokratiska senatorn från New Jersey, Robert Menéndez, båda med lång meritlista av arbete för att motverka förbättrade förbindelserna mellan Kuba och USA. De är också författare till alla slags lag- och politikförslag som drabbar Kubas och USA:s folk och bara gynnar en för varje dag alltmer isolerad minoritet, som genom historien har tjänat pengar på angreppen mot Kuba.

Redan rubriken ”Angrepp på US-diplomater i Kuba” avslöjar den egentliga avsikten med detta utskottsförhör, som kallat in tre funktionärer med hög ställning på Utrikesdepartementet, var inte att fastställa sanningen, utan att utan något som helst bevis tvinga fram en anklagelse som de inte har kunna bevisa.

Ingen blir förvånad varken över de antikubanska senatorernas ogrundade anklagelser eller deras uppdiktade historier. Deras enda politiska dagordning genom åren har varit att driva fram en konfrontation mellan våra två länder, utan att bry sig om konsekvenserna. Deras fullständiga brist på skrupler och trovärdighet är allmänt erkänd. Den stora förloraren vid dagens förhör har varit sanningen. Kubas regering kan inte på något sätt acceptera de ansvarslösa anklagelserna från viceministern för Västra Halvklotet på Utrikesdepartementet, Francisco Palmitera.

Chefen för Utrikesdepartementets Läkarmottagning, Dr. Charles Rusentar, sa att det finns ett flertal symptom, men inga kan hänföras till någon särskild orsak och det är osäkert vad de framkallats av. Biträdande chefen för de internationella programmen på Byrån för Diplomatisk Säkerhet, Toda Brown, sa att experterna inte har kunna identifiera varken orsak eller förövare. Och herr Palmitera upprepade flera gånger begreppet angrepp. Det stod klart att det handlar om en ogrundad anklagelse mot Kuba.

USA:s utrikesdepartement har inte något som helst bevis som kan bekräfta att det har förekommit angrepp mot dess diplomater i Havanna, eller att Kuba på något sätt kan hållas ansvarig för eller ha kännedom om tredje mans handlingar. Tvärtom, flera månaders uttömmande utredningar har visat att inget angrepp har förekommit. Jag upprepar kategoriskt att Kubas regering inte har något som helst ansvar för de hälsoproblem som US-diplomater har rapporterat. Kuba har aldrig förbrutit sig mot, eller tillåtit eller kommer att tillåta att tredje man angriper någon som helst diplomats fysiska integritet, utan undantag. Kubas regering är medveten om sitt ansvar och fullgör det exemplariskt.

Än en gång försäkrar jag att den undersökning som kubanska myndigheter gjort, och som USA:s Utrikesdepartement och specialiserade organ haft omfattande och systematisk tillgång till, har visar att det inte finns något som helst bevis för att de påstådda händelserna eller att något angrepp av något slag har ägt rum. Inget av det USA:s regering har bidragit med under denna långa tid, eller ens idag, tyder på att det finns några bevis för att de hälsoproblem som diplomaterna rapporterat, har sitt ursprung eller orsak i Kuba. Vi avvisar politiseringen av denna fråga och de obefogade åtgärder som USAs regering vidtagit, som kostat vår befolkning, kubanska utvandrare och USA:s folk dyrt.

Vi fördömer också de antikubanska krafternas politiska manipulering av dessa händelser med syfte att förvärra det bilaterala klimatet, för att återvända till ett nytt skede av konfrontation, med negativa följder för båda länderna och världsdelen. Kuba är ett säkert, fredligt och hälsosamt land för kubanerna, för utländska besökare, för de ackrediterade diplomaterna och för miljoner människor som besöker oss varje åt, även USA-medborgare.

Översättning Eva Björklund 2018-01-10

You May Also Like