Illustrerad berättelse av Danny Le

Black Blade – kapitel 1

Black Blade – en illustrerad fortgående bildberättelse i serieform (färglagd från och med kapitel två) av eFOLKET-medarbetaren Danny Le.

Danny tecknar och berättar stilmässigt utifrån den tradition som kallas manga – en stil med rötter i Japan.

Hans berättelse utgår från konflikten ”det goda mot det onda”. Och att elakheter och hänsynslöshet till slut får vika sig för anständigheten och rättvisan.

 

Danny Le

Senaste artiklarna av
Danny Le