Kubas utrikesminister Bruno Roriguez stödde i FN-tal den ungdomliga klimatrörelsen. Foto från telesurenglish.net

Kuba om klimatrörelsen: “Vi stöder med beundran”

Klarspråk från utrikesminister Bruno Rodriguez.

I sitt tal i FN:s Generalförsamling (190928) fördömde Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez USA:s aggressiva utrikespolitik. Han tog också tillfället i akt att uttrycka Kubas solidaritet med den världsomspännande klimatrörelsen. Hans ord löd:

Vi stöder, med beundran, de senaste demonstrationerna av unga och studenter. Klimatförändringarna, vars en del effekter är oåterkalleliga, hotar överlevnaden hos alla, men särskilt de små ö-nationerna under utveckling.

Kapitalismen är ohållbar. Dess irrationella och ohållbara produktion och konsumtion, samt den ökande och orättvisa koncentrationen av rikedom är det största hotet mot ekologisk balans på planeten. Det finns ingen hållbar utveckling utan social rättvisa.

Hela talet finns i svensk översättning på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

You May Also Like