9/11 – Våra strider, Ignacio Ramonet November 2020

“Le Monde Diplomatique en Español, LMDE” fyller 25 år

Nuestras batallas. översättning Eva Björklund

1. För 25 år sedan, i november 1995, gav vi ut första “Le Monde Diplomatique en Español”, LMDE i Spanien, en översättning och anpassning av denna prestigefyllda franska tidning, som anses vara världens bästa geopolitiska media, grundad 1954. Att starta den och ta plats bland spanska tidskrifter på temat och de mest problematiska sociala frågorna, var ingen enkel uppgift. Och vi måste tacka alla grupper, kvinnor och män (chefer, administratörer, sekreterare, formgivare, översättare, korrekturläsare, kartografer, redaktörer, journalister, etc.) som har offrat så mycket och ägnat all sin kraft för att vår tidning ska finnas på alla tidningsställ. Och vi måste tacka våra prenumeranter och läsare för deras lojalitet, solidaritet och ständiga stöd. Utan dem hade vår tidning inte kunnat hålla ingång så många år.

2. LMDE har förmedlat vad som sker i världen för att riva undan den tjocka massmediala slöja som döljer de sanningar som irriterar. Våra analytiker upplyser om vad som händer på planeten. En mångsidig, oroande, krävande, kritisk läsning för vetgiriga. Vår tidning har inga band till något parti, kyrka, transnationellt företag eller doktrin. Den enda disciplin som råder är att tänka fritt och så långt det är möjligt, mot strömmen.

3. Det är inte alls lätt. Och ännu mindre i dessa dramatiska tider när en förfärlig pandemi hemsöker en värld i förvandling.

4. Under dessa 25 år har världen genomgått stora förändringar. Stormakternas geopolitik frös till is under det som kallades “kallt krig” från andra världskrigets slut (1945) och Sovjetunionens sammanbrott. Ett halvt århundrade under det som kallades “kalla kriget”, mellan andra världskriget slut (1945) och Sovjetunionens sammanbrott (1991). Men för 25 år sedan hade historien börjat röra sig igen, okänd riktning. Säkerheten från förr finns inte och det nya panoramat är mycket suddigt. Till det kommer att kommunikationen människor emellan under de senaste 25 åren genomgått den största tekniska revolutionen sedan uppfinningen av skrivkonsten för fem tusen år sedan.

5 . Å andra sidan, och som alltid när säkerheter försvinner, dyker nya rädslor upp. Magiskt tänkande blandas med logiskt resonemang. Redan innan Gramscis ord “Den gamla världen dör, den nya tar tid på sig, och kommer med obskyra monster” varnade Goya oss: “Drömmen om förnuft skapar monster.” Och återigen, i dessa skymningstider träder illusionister fram för att få oss att tro att allt kan lösas med en trollstav som pekar ut den “evigt skyldige” för vår lidande: den konstiga främlingen. Igår judar eller zigenare, idag invandrare eller muslimer. Förfäders rasism och främlingsfientlighet erbjuder en elementär lösning på nya komplexa problem.

6. Vilket elände! Så faktiskt, över hela Europa, återuppstår extremhöger och öppet rasistiska, antisemitiska och islamofoba rörelser. Och vi undrar om historien kommer att upprepa sig, den här gången som fars. Därför tar vi på LMDE till all den rationalism och demokrati vi kan mot detta högerextremismens uppsving. Vår analys är att den nya världen, utöver covid-19-pandemin, står inför tre globala kriser som hotar mänsklighetens framtid: klimatförändringar; massiva folkvandringar och den nya teknikens okontrollerade effekter.

7. Vi tar inte här upp klimatförändringarna eftersom de flesta redan har dem klara för sig. Var och en av oss har upplevt klimatfenomen som aldrig tidigare – storm, orkan, översvämning, eldsvådor, torka, kvävande värme, katastrofala skyfall och snöfall, extrem kyla, orkanstarka vindar etc. Den allmänna insikten om klimatets brådska, behovet att ändra våra konsumtionsvanor, brådskan att avkola energin; välja ett produktionssystem utan utsläpp av växthusgaser . För om vi inte stoppar planetens uppvärmning, går vi mot vår civilisations undergång.

8. Och folkvandringarna har aldrig varit så massiva sedan bibliska tider, för att komma undan klimatkatastroferna.

9. Och med det tredje fenomenet, den nya teknikens okontrollerade effekter, är det uppenbart för oss att tekniska förändringar modifierar många parametrar. Inte bara när det gäller kommunikation och allt vad sociala nätverk betyder, utan också inom ekonomi, handel, transport, turism, kunskap, kultur… Och framför allt övervakning och integritetsförluster. Covid-19-pandemin har kraftigt påskyndat denna process.

10. Vi på LMDE har gjort en analytisk uppföljning av Internet sedan dess födelse. Kom ihåg att det moderna Internet, webben, uppfanns 1989, för trettio år sedan. Med andra ord lever vi de första minuterna av Internet, som är här för att stanna i många århundraden. Jämför med att tryckpressen uppfanns 1440 och att den trettio år senare fortfarande knappast hade ändrat någonting. Men tryckpressen ändrade världen. Den förändrade historia, kunskap, politik, övervakning…

11. Nu med webben och sociala nätverk är det inte längre bara staten som bevakar oss… Vissa privata företag (Google, Apple, Facebook, Amazon, etc.) vet mer om vår identitet än vi själva. Och under kommande år med artificiell intelligens och 5G-teknologin, kommer algoritmer att avgöra livslängden mer än vår egen vilja.

12. På LMDE har vi ofta varnat: låt ingen tro att sådana avgörande förändringar i kommunikationen inte kommer att få konsekvenser för själva samhällets organisation och dess struktur som vi har känt det hittills. Framtiden är väldigt lång och de avgörande förändringarna har bara börjat… I den värld som kommer är vår integritet mycket hotad; Vi kommer att övervakas närmare än någonsin, genom biometri eller videokameror, mycket mer än Orwell själv föreställde sig i sin dystopi 1984. Men dessutom hotar robotik, drönare och artificiell intelligens att skapa ett universum där människan kan undvaras.

För att inte tala om sanningens död, ersatt av falska nyheter, post-sanning eller “alternativa sanningar”. I detta avseende kan framtiden närma sig vårt läskigaste förflutna snabbare än vi tror.

13. Och att tro att den digitala revolutionen för trettio år sedan sågs som ett frigörande fenomen som skulle göra det möjligt att demokratisera informationsspridning. Det var en utbredd förhoppning, till viss del en dröm, efter revolten i maj 68, medborgarnas traktan efter saklighet i media och information. Och idag skulle medborgarna, med digitala kommunikationsmedel – mobiler, bärbara datorer, surfplattor, etc. – individuellt eller tillsammans kunna åstadkomma en kommunikativ eldkraft med större genomslag än den första globala TV-kanalen Cable News Network (CNN) 1986. Och det är också mycket billigare och mycket lättare att använda… Många tänker inte på det. Eller så vet de inte vilken verklig makten de har. Idag, kan de stora medieföretagen inte längre avväpna oss. En annan sak är att verkligen optimalt utnyttja den kommunikationsmakt vi har.

14.Vad som än händer är att varje lösning skapar nya problem. Det är mänsklighetens tragiska tillstånd. Grekerna visade det med myten om Sisyfos, fördömt att rulla en enorm sten till en bergstopp, men när han nådde toppen, gled stenen ur hans händer och rullade sig tillbaka till bergets fot. Och Sisyfos var tvungen att klättra upp igen, Bara för att se stenen glida ner igen… Och så vidare till evigheten…

15. Den digitala revolutionen möjliggjorde tekniskt en demokratisering av kommunikationen. Ett mål, som tidigare verkade otänkbart. Men idag orsakar “demokratiseringen” en kommunikationens okontrollerad överbelastning av våra sinnen.

16. Och den öronbedövande ström som sociala nätverk skapar, är det nya problemet.

17. På LMDE tror vi att sanningen har tunnats ut. Om vi ​​alla har vår sanning, vad är då den verkliga sanningen? Eller kommer det att visa sig, som Donald Trump hävdar, att “sanningen är relativ”. Samtidigt har informationens objektivitet (om den någonsin funnits) försvunnit, manipulationen har ökat, berusningen spridit sig som en pandemi, felinformation dominerar.

18. Falska nyheter, “känslomässig information” har aldrig “byggts” med sådan förfining… Och som grädde på moset, visar enkäter att medborgarna föredrar och tror mer på falska nyheter än verkliga. Eftersom de falska stämmer mer med vad vi tror. Neurobiologiska studier bekräftar att vi följer mer vad vi tror än vad som strider mot vår tro. Det var aldrig så lätt att lura oss…

19. På LMDE tror vi att Internet, det vill säga cyberspace, det virtuella universum, nu är vårt “nya territorium”. Vi bor i två utrymmen, vårt vanliga, tredimensionella och det digitala rummet på skärmarna. Ett parallellt utrymme, som i science fiction, eller som i kvantuniversum där saker eller människor kan vara på två platser samtidigt. Uppenbarligen kan vårt förhållande till världen, ur fenomenologisk synvinkel, inte vara detsamma. Internet förser vår hjärna med aldrig tidigare skådade tillägg. Och den nya digitala sällskapligheten, som accelereras av nätverk som Facebook eller Tinder, förändrar helt klart relationsbeteenden. Kan det vara “gå tillbaka”? Det är osannolikt…

20. Nätverken definierar helt enkelt strukturella parametrar i det moderna samhället. Precis som tryckpressen på 1400-talet, den skrivna pressen på 1700-talet, fotografi och film på 1800-talet, radio och tv på 1900-talet… Det finns ingen väg tillbaka.

21. På LMDE har vi visat att Internet inte längre är det decentraliserade frihetsutrymmet som gjorde det möjligt för oss att slippa vårt beroende av vanliga medier. Utan att de flesta Internetanvändarna inser det, har Internet centraliserats i fyra jätteföretag, GAFA (Google, Amazon. Facebook och AI.

22. Vi förstod inte på 1990-talet att den ekonomiska modellen skulle skapa ett farligt fenomen med centralisering på Internet… Eftersom annonsörer har intresse av att synas på/i de största, de med den största publiken. Nu måste vi lyckas gå emot denna logik, och decentralisera Internet igen… Den allmänna opinionen måste förstå att fri tillgång innebär en sådan centralisering av Internet att kontrollen blivit starkare och övervakningen mer. utbredd.

23. I detta avseende har vi på LMDE funnit att övervakning idag i huvudsak baseras på teknisk information, som är automatisk, mycket mer än på mänsklig information. Myndigheterna försöker “diagnostisera risken” med en individ baserat på misstänkta element, mer eller mindre verifierade, och övervakar (med GAFA: s medverkan) deras kontakter i nätverk och meddelanden. Med den paradoxala tanken att, för att garantera friheter, måste du börja med att begränsa dem.

Vi måste förstå detta: problemet är inte övervakning i allmänhet: det är massan av hemlig övervakning. Det är klart att myndigheterna i en demokratisk stat har rätt att övervaka alla som kan anses vara misstänkta för lagbrott, efter föregående tillstånd från en domare.

24. Men det är att i det nya övervakningstillståndet anses alla vara priori misstänkta. Speciellt om de “algoritmiska svarta lådorna” klassificerar det mekaniskt som “hotande” efter att ha analyserat sina kontakter i nätverk och dess kommunikation. Denna nya säkerhetsteori anser att människan saknar verklig fri vilja eller autonom tanke. Det är därför värdelöst att man, för att förhindra eventuella drift, försöker ingripa retroaktivt i familjemiljön eller i sociala orsaker. Det enda som staten nu vill, med sin tro på övervakningsrapporter, är att undertrycka så snart som möjligt innan “brottet” begås… Denna deterministiska uppfattning om samhället, som författaren föreställde sig för mer än sextio år sedan. Den amerikanska sci-fi Philip K. Dick i The Minority Report, råder gradvis i många länder eftersom de drabbas av terrorismens tragedi. Det är “före brottet” som bedrivs från och med nu. Under förevändning av “förutse hotet.” Och förevändningen att slåss mot spridningen av covid-19-pandemin påskyndar fenomenet.

25. I LMDE, efter WikiLeaks-publikationerna, under ledning av Julian Assange, och avslöjandena från Edward Snowden om PRISM-programmet som genomförts av US National Security Agency (NSA), är den fråga vi ställer oss är: hur kan man försvara sig mot detta nya imperium för övervakning? Att motsätta sig statlig övervakning, när du är oskyldig, är en politisk kamp. Och att lära sig att skydda dig själv är det första steget i denna kamp.

26. Vi på LMDE tror att det brådskar. För utan att vi inser det blir vi alltmer observerade, spionerade på, bevakade, kontrollerade, kontrollerade. Varje dag blir ny teknik allt mer perfekt för att hitta våra spår. Kommersiella företag och reklambyråer är ute efter våra liv. Under förevändning att bekämpa terrorism eller COVID-19 stod regeringar, även de mest demokratiska, upp som Big Brother och tvekade inte att bryta egna lagar för att bättre kunna spionera på oss. I hemlighet försöker de nya Orwellska staterna, många gånger med hjälp av internetjättarna, att sammanställa uttömmande filer med våra personuppgifter och våra kontakter, med elektroniska medel uttagna ur våra aktiviteter på sociala nätverk. Den medborgerliga kampen för våra rättigheter i den digitala tidsåldern har bara börjat.

27. Vi på LMDE tror vi att medborgarna kräver respekt i våra demokratiska, utvecklade och konsumentistiska samhällen, som också i princip är rättsstatsprincipen. De vill bli respekterade oavsett deras identitet (kön, namn, hudfärg, religion, socialt ursprung, nationalitet, etc.). Det är en grundläggande politisk förändring. För idag tilldelas politisk identitet inte så mycket genom att tillhöra ett klassiskt politiskt parti (vänster, höger, centrum) eller till en specifik social klass (bourgeoisi, proletariat), utan genom att följa en sak (feminism, miljö, suveränitet, LGTBI-kamp, försvar av invandrare, ursprungsbefolkningar, animalism, försvar av integritet, etc.) som kan vara punktlig och även plural (flera orsaker kan försvaras samtidigt).

28. Det “stora världsupproret” som vi har upplevt under andra halvan av 2019 och som drog över en stor del av planeten som en tyfon, från Hong Kong till Chile med passage genom Indien, Iran, Irak, Libanon, Algeriet, Frankrike, Spanien, Puerto Rico, Costa Rica, Colombia.

29. Den här gången, 2019.

Med stora skillnader mellan alla dessa stater sker uppvaknandet i samhällen – särskilt – i demokratiska länder (eller låt oss säga som har regelbundna val), ibland rika (Hong Kong, Frankrike, Katalonien, etc.) eller åtminstone med ekonomisk tillväxt (Chile, Panama, Colombia, Libanon, etc.). De är (för det mesta) inte diktaturer eller brutalt fattiga länder. Därför är det mindre en fråga om ett kvantitativt krav på frihet eller demokrati än ett kvalitativt krav på frihet och demokrati. Och den leds, i internationell skala, av unga människor och särskilt kvinnor. Det är nog den första globala protesten där kvinnor och feministiska rörelser intagit en så ledande roll. Vilket bekräftar att feminismen är central för samtida social konflikt.

30. Men vi måste också se detta stora uppror som en global reaktion mot nyliberal globalisering det sociala lidande den medför. Särskilt de ojämlikheter det har skapat. Och mot den allmänna konkurrensen mellan individer som marknadens tyranni skapar. Vi kan säga att det är det första stora globala upproret mot fenomenet globalisering, som nu är 40 år gammalt. Det är viktigt att de två makter som bidrog mest till att implantera den nyliberala globaliseringsmodellen i världen, Storbritannien (med Margaret Thatcher) och USA (med Ronald Reagan), idag leds av de två konservativa populistiska ledarna som är mest fientliga mot globalisering och frihandel: Boris Johnson och Donald Trump. Vi är nog vid slutet av nyliberalismens kretslopp, för att inte bara vänstern kritiserar det just nu.

31. Vi på LMDE tror vi att medvetenheten växer i internationell skala inför det fenomen som relationerna mellan den politiska klassen och den finansiella klassen utgör, och som äventyrar utrymmet för självständig politisk handling. Detta fenomen är ju inte nytt. Marx fördömde det redan på 1800-talet. Denna allians mellan industriella entreprenörer, bankirer och politiker är ett väsentligt inslag i både industriell och finansiell kapitalism. Och en garanti för den härskande klassen att varken demokrati eller alla medborgares rösträtt, inskränker samhällets kontroll.

32. Vi kan tillägga att bankirer, affärsmän och politiker ofta är ägare till de viktigaste medierna (både privata och offentliga) som befäster deras inflytande i medborgarnas hjärnor och hjärtan… och därmed förstärker samhällets underkastelse.

33. Även om det måste tilläggas att den politisk handlingens självständighet också hotas av ett utvidgat rättsväsende, är det systematiska missbruket av domstolarna mot politiska ledare. Det som kallas “lagligt krig”, lagföring av misshagliga politiker som begränsar politisk handling, som vi nyligen har sett mot vänsterns ledare i Latinamerika, eller i Spanien, i Katalonien, mer exakt, mot separatistledare.

34. Alla dessa frågor är kärnan i vår nuvarande kamp i LMDE. Vi ägnar oss inte åt det förflutna, vi närmar oss framtiden som det oundvikliga området för vår oss som medborgare och som samhälle. Vi kan inte göra det ensamma. Vi behöver dig, läsare, vid vår sida. Och det finns inget bättre stöd eller effektivare solidaritet än att prenumerera. Vi räknar med dig och på dig!

You May Also Like