11/11 – Aktuellt om situationen i Chile från organisationen Chile Despertó Suecia Riksförbund

I det nybildade Chile Despertó Suecia Riksförbund, ingår den Nationella Kommissionen för Mänskliga Rättigheter, som är en grupp svensk-chilenare bosatta i Göteborg, Norrköping, Falun, Stockholm och Södertälje, som arbetar med MR-frågor i Chile.

Infiltrerade poliser provocerar fram våldshandlingar i Chile

En ung kvinna från kvarteret La Hermida i Santiago hoppade till när hon såg reklamen för reprisen till en gammal reality show. Huvudpersonen tillhörde Carabineros, men hon kände igen honom eftersom han de senaste månaderna dykt upp som civil i kvarteret och låtsats vara motståndare till regeringen.

Den här händelsen ledde till oberoende forskningscentret CIPER Chiles avslöjande: Polisen XX hade under antaget namn (och med en annan persons ID-handlingar) infiltrerat de sociala rörelserna i La Hermida för att bedriva underrättelseverksamhet. I de chattar på WhatsApp, och ljudinspelningar som CIPER fått ta del av, framgår tydligt hur XX försökt elda på ungdomarna i området att ta till våld, angripa en polisstation, mm.

Innan avslöjandet hade faktiskt några börjat fatta misstankar mot XX: Efter ett möte sågs han ta bilder av nummerplåtarna på bilarna till de som deltagit och vid ett annat tillfälle var han mycket angelägen om att få alla deltagarnas mobilnummer. Misstankarna skingrades dock när XX påstod sig ha blivit gripen av Carabineros efter en protest och visade upp blåmärken.

CIPER:s avslöjande har fått stor spridning. Carabineros’ officiella svar är att XX:s uppdrag stod under Underrättelse Lagens beskydd – en lag som tillåter Carabineros ha infiltrerande verksamhet utan dombeslut och därmed utan insyn från civila myndigheter. Och inrikesminister Víctor Pérez’ försvarstal avslöjar att Chiles regering fortfarande är i krig med Chiles folk: “Han infiltrerade inte en förskola, han infiltrerade en kriminell organisation”.

Flera ungdomar i Lo Hermida har arresterats anklagade för våldsdåd mot Carabineros. Det är högst sannolikt att dessa ungdomar arresterats p.g.a. infiltration och uppvigling från Carabineros sida och utredning pågår kring detta… Ska det vara så här i en “rättsstat”?

Vania Ramírez León

 

Folkomröstningen i Chile den 25 oktober 2020

En historisk folkomröstning hölls i Chile om att ta fram en ny grundlag. Med en förkrossande majoritet, 78%, röstade folket för att riva upp den nuvarande grundlagen som skrevs under Augusto Pinochets diktatur. Dessutom röstade 79% av chilenarna om att författnings-delegationen, konstituerande församlingen, ska bestå av 155 medlemmar som kommer att väljas i april 2021.

Partipolitiskt oberoende kommer att kunna kandidera, hur vet man ännu inte. Ett alternativ är att politiska partier ger partipolitiskt oberoende utrymme i sina kandidatlistor. En fråga som både partikoalitionen kring Kommunistpartiet och Frente Amplio flaggat för att de kommer att prioritera, genom samtal med de sociala rörelserna. Detta är en viktig fråga, då valresultatet tydligt visar att folket i Chile inte vill att politiker ska vara med och påverka den nya konstitutionen. Det kommer att vara en hård strid för de sociala rörelserna om att enas kring oberoende kandidater och få in dem på icke partipolitiska listor.

Som det ser ut just nu måste 2/3 delar av den konstituerande församlingen vara överens om innehållet i konstitutionen.

Detta är en relativt hög siffra vilket ger en minoritet en reell chans att stoppa innehållet i den nya konstitutionen som de sociala rörelserna demonstrerat för.

Vi förutspår att människorättsfrågor kommer att ta plats i diskussionen, som exempelvis behovet av en översyn av chilenska brottsbalken (oförändrad sedan 1800-talet), där straffsatser för brott mot egendom saknar proportion gentemot brott mot människor. Därför kan staten få Carabineros som åtalas att slippa undan medan de fängslade ungdomarna från revolten riskerar långa straffsatser.

Sammanfattningsvis, kan man säga att den historiska folkomröstningen med sitt tydliga resultat har lett till ett första steg mot en ny demokratisk grundlag

Nguyen Muñoz

 

Chiles fängslade barn

Benjamin – en minderårig som chilenska staten velat utse som syndabock

Den 7 november 2019 arresterades 16- årige Benjamin av polisen utanför hans gymnasieskola. Han fördes till sin bostad, där mamman bevittnade den våldsamma husrannsakan som följde samt hoten riktade mot Benjamin för att förmå honom erkänna sitt “brott”. Dagen därpå fick hon dessutom se hur Benjamin kom till häktningsförhandlingarna iförd hand- och fotbojor, vilket domaren reagerade över och bad fångvaktarna att ta bort.

Genom ett omfattande medieuppbåd anklagade den chilenska staten Benjamin för att ha satt tunnelbanestationen

Pedreros i brand. Benjamin frihetsberövades och placerades på en ungdomsanstalt som är underordnad Chiles barnavårdsmyndighet SENAME (en ökänd institution som utretts för vanvård/misshandel/mm av omhändertagna barn och ungdomar).

Benjamin hann fylla 17 år i fångenskap. Hans mamma fick inte besöka honom p.g.a. rådande Covid-19 pandemi. Vid tre tillfällen byttes hans preventiva fängslande mot husarrest, men varje gång tvingades han tillbaka till fångenskap då beslutet överklagades på statens begäran.

Benjamin satt i förvar i nästan tio månader utan rättegång, vilket strider mot alla konventioner om barnets rättigheter.

Rättegången bevakades intensivt av media då det ju var “tunnelbanebrännaren” som stod till svars och åklagaren yrkade på 10 års fängelse! Enligt försvarsadvokaten fanns det inga bevis eller vittnesmål som kunde stödja anklagelserna från parterna i målet (Åklagarmyndigheten och regeringen).

Och till slut föll anklagelserna som ett korthus… “Bildbevisen” visade sig vara retuscherade bilder och redigerade filmer, och förkastades av samtliga domare som giltiga bevis. Domarna var eniga om Benjamins oskuld och han frikändes den 3 november.

Det är osannolikt att “Rättsstaten” Chile kommer att kompensera Benjamin för hans lidande. Dessutom finns det inga garantier för att han inte kan bli arresterad igen under falska anklagelser, eller bli offer för ett våldsdåd.

“S” – en annan minderårig som fortfarande hålls fängslad!

Den 20 maj 2020 arresterades 16-årige “S” i sitt hem i staden Antofagasta och p.g.a. sitt bolivianska ursprung blev “S” och hans familj från början föremål för rasistiska påhopp från Carabineros. Vid gripandet påpekade mamman att bildbeviset från deltagande i en manifestation föreställde en annan person. Kläderna på bilden hittades inte i hemmet i samband med husrannsakan. Sedan den dagen är “S” placerad på en ungdomsanstalt underordnad Chiles barnavårdsmyndighet SENAME.

En annan minderårig misshandlades under förhör (utan närvaro av advokat eller målsman) och uppgav då att “S” deltog i manifestationerna den 24 januari. Utifrån detta vittnesmål anklagas “S” för mordförsök på en polis, och riskerar upp till 7 år i fängelse som straff.

“S”:s första offentliga försvarare gjorde ett uselt arbete. När “vittnet” tog tillbaka sitt uttalande och menade att han inte sett “S” vid manifestationerna den 24 januari, togs detta inte med som argument för försvaret. Bildbeviset från manifestationen blev inte heller föremål för en teknisk undersökning

som kunde ha visat att bilden föreställde en annan person. “S” har nu en annan advokat, som företräder flera anklagade minderåriga i Antofagasta.

De första tre månaderna i anstalten var “S” mestadels isolerad, initialt p.g.a. misstanke om Covid-19 smitta och senare med konstaterad smitta. Åklagarmyndigheten har hela tiden dragit ut på utredningen, för att försöka koppla “S” till andra våldsdåd. Den långa väntan och isoleringen har påverkat “S” negativt och han träffar nu en psykolog 2 gånger i veckan. “S” är en utmärkt elev som flitigt tar emot alla skoluppgifter som hans lärare skickar in och han får använda en dator en dag i veckan för att kunna göra inlämningsuppgifterna.

Utredningen avslutades den 2 oktober men från åklagarsidan gjordes ett försök att öppna den igen eftersom de hittat en annan kille som deltagit i protesterna den 24/1. Detta stoppades dock av försvaret. Rättegång inleds den 1 eller 2 december.

Först efter drygt 6 månade i preventiv fångenskap fick “S” den 28 oktober träffa sin mamma för första gången! Han är en av många fängslade minderåriga i Chile, där behandlingen bryter mot alla konventioner om barnets rättigheter!

Jimena López

 

Amnesti åt Chiles politiska fångar!

Enligt den nu gällande grundlagen i Chile är amnesti en lagfråga och sådana lagförslag ska initieras i senaten.

Vi välkomnar därför att senatorer Alejandro Navarro och Juan Ignacio Latorre den 5 november tillkännagav ett lagförslag om amnesti för de politiska fångarna från den sociala revolten, i samråd med organisationer som företräder anhöriga och vänner till de politiska fångarna:

Vi presenterar denna amnestilag för att lösa det beskrivna problemet, så att ojämlikheten och toleransen mot maktmissbruk (vilket orsakade det sociala utbrottet) upphör, liksom de allvarliga kränkningarna av civilbefolkningens mänskliga rättigheter, där de ansvariga förblir i frihet och ostraffade.

Vi kommer att bevaka den här frågan.

 

Chile Despertó Suecia – Nationella Kommissionen för Mänskliga Rättigheter

I det nybildade Chile Despertó Suecia Riksförbund, ingår den Nationella Kommissionen för Mänskliga Rättigheter, som är en grupp svensk-chilenare bosatta i Göteborg, Norrköping, Falun, Stockholm och Södertälje, som arbetar med MR-frågor i Chile.

You May Also Like