13/9 – Den venezolanske historikern, poeten, diplomaten och politikern Jorge Valeros föredrag i Jönköping

Här nedan är föreläsningen som Jorge Valero höll i Jönköping 11 september 2021 på ett möte i Svensk-Kubanska Föreningens regi, med medverkan av “Poesifestival i Jönköping”. Detta är den fullständiga texten, som kortades vid framträdandet av tidsskäl.

Efter den svenska översättningen följer det spanska originalet!

Texten är ganska lång, men ger ett historiskt sammanhang och är mycket lärorik!

Jorge Valero har varit vice utrikesminister under Hugo Chávez, han har varit Venezuelas ambassadör i Republiken Korea, i OAS i Washington och Venezuelas representant i OPEC med mera. För närvarande är han ambassadör vid UNESCO i Paris. Valero är historiker och poet. Han har skrivit ett stort antal böcker.

VENEZUELA OCH FÖRÄNDRINGARNA I LATINAMERIKA

Jorge Valero:

Tack ärade vänner från Svensk-Kubanska Föreningen som bjudit mig att dela några tankar om Venezuela och det som händer i Latinamerika.

I.  Vårt arv

Latinamerikaner är solens barn, såsom våra ursprungsfolk trodde. De indianska schamanerna upplystes av sin anda, vars barn var stjärnorna och månen.

Inkas, som levde i det som nu är Peru, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina och Colombia, skapade Machu Pichu, molnens stad, som restes på ett heligt berg som närmade dem till de gamla gudarna.

Läs hela talet.

Länkningen är till Svensk-Kubanska Föreningens hemsida. Talet finns både i den svenska översättningen, gjord av Zoltan Tiroler, och i original på spanska.

Ambassadör Jorge Valero, tecknat av konstnären Jorge Restrepo.

You May Also Like