Under kristallkronorna i fullmäktigesalen. I talarstolen Vänsterpartiets Maria Chergui. Foto: Rolf Waltersson.

Kommunfullmäktige – Vad Eskilstuna-Kurirens läsare inte får veta

I torsdags, 21 mars, var jag en sväng till Stadshuset i Eskilstuna för att lyssna på debatten i kommunfullmäktige. Jag var där en kort stund bara.

En av de första punkterna på dagordningen var en fråga från Miljöpartiets Marielle Lahti som var kritisk till kommunledningens planer att bygga en skola ovanpå ett parkeringshus i Munktellområdet. Frågan ställde hon till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (s).

Därefter följde svar på några interpellationer:

Stefan Krstic, liberalerna ville ha svar på en fråga om hur man “krossar hedersförtrycket”. Det blev debatt mellan Jimmy Jansson och Krstic. Även Vänsterpartiets Maria Chergui deltog i debatten.

Nästa interpellation var inlämnad av Maria Chergui (v) som hade ställt en fråga “Varför ökar kostnaderna för maten”. Frågan var ställd till Arne Jonsson (c), servicenämndens ordförande.

En annan intressant fråga, nummer 15 på dagordningen, var Systematiskt arbete för jämställda och jämlika arbetsplatser”

Nummer 19 på dagordningen var svar på motion från Vänsterpartiet om “porrfria miljöer för barn – viktig åtgärd mot sexuella trakasserier och övergrepp”. Frågan handlade bland annat om porrfilter på kommunens datorer, läsplattor och telefoner.

Sedan följde svar på motion från SD om ”Kampanj för att motverka kriminella ungdomsgäng”

Även en motion från Mp “Bygg ut Mesta skola” besvarades.

Detta är några axplock ur ärendelistan på ett 30-tal punkter

De som läser Eskilstuna-Kuriren får ingen inblick om vad som händer och sker under kommunfullmäktiges sammanträde. Tidningen har nämligen beslutat att inte längre bevaka kommunfullmäktige. Något jag tycker är anmärkningsvärt. Det borde vara en primär uppgift för en lokaltidning att bevaka och redovisa vad som sägs och beslutas i kommunens högsta politiska organ.

Men icke. Enligt tidningens nyhetschef vill inte tidningens läsare ha någon bevakning av kommunpolitiken på det sätt som gjorts tidigare, alltså bevaka fullmäktiges sammanträden.

Om detta har jag skrivit i ett tidigare inlägg här i eFOLKET där jag redogjort för innehållet i en insändare till Eskilstuna-Kuriren, som tidningen vägrar publicera, där jag kritiserar tidningens usla, ja ofta obefintliga, bevakning av kommunalpolitiken i Eskilstuna.

Det är ett inlägg från 28 februari som har rubriken “När man måste prioritera – exemplet Eskilstuna-Kuriren

Ni som känner er snopna över att jag inte berättar om fullmäktigedebatten och de beslut som togs kan känna ändå er priviligierade. Ni får i alla fall information om rubriken på några av de ärenden som behandlades, även om slutklämmen, själva besluten, är höljda i dunkel.

Eskilstuna-Kurirens läsare däremot är totalt ovetande om vad som pågår i maktens boning Stadshuset.

Rolf Waltersson

You May Also Like