I natt ställer vi om klockan till normaltid – Klockan tre blir istället klockan två, och vi får sova en timma längre…

Glöm inte att ställa om klockan!

I natt är det åter dags att ställa om klockan till normaltid, eller vintertid som en del säger. Klockan tre natten mot söndagen blir klockan två, och vi får sova en timma längre.

På Wikipedia kan man läsa att länge behövdes ingen normaltid. Man levde relativt isolerat i byar och städer och reste oftast inte långt, fort och samordnat.

Järnvägen blev förändringen

När järnvägen slog igenom som allmänt transportmedel blev det däremot ohållbart med lokala tider. Det blev krångligt att skriva tidtabeller, och lokförarna hade problem med att hålla reda på tiden mot sin klocka. Många järnvägsbolag, inklusive Statens Järnvägar (SJ), införde då en egen järnvägstid för att kunna hantera sin tågplanering, vilket i stället gjorde tidtabellerna närmast omöjliga att göra förståeliga. Stationsklockorna hade “två stycken” minutvisare – den ena visade järnvägstiden och den andra visade den lokala tiden.

Normaltid

För att lösa dessa problem enades man så småningom i land efter land om att införa normaltider med (oftast) hela timmars avvikelse från Greenwichtid, så kallade tidszoner. En fördel med detta system är att minuter och sekunder blir lika överallt.

Nu för tiden ställer många klockor om sig automatiskt. Klockor i mobiltelefoner, i modernare bilar osv… Men visst brukar vi väl ändå ha något eller några urverk som behöver lite hjälp…

You May Also Like