En trafikolycka som inträffade på Vasavägen i Eskilstuna under förra året – denna olycka ledde lyckligtvis inte till några allvarligare personskador…

Dödsolyckorna på de svenska vägarna ökade i fjol

220 personer – så många personer omkom i vägtrafikolyckor under förra året, 2022. Det visar ny statistik från Transportstyrelsen. Tyvärr är detta en ökning med tio personer jämfört med året innan, 2021.

Transportstyrelsen konstaterar att man nu ser en ökning av vägtrafikolyckor jämfört med hur det var under pandemiåren, då antalet fordon ute på vägarna på grund av det var färre.

Siffror för Sörmland

2022 var mötesolyckan den vanligaste vägtrafikolyckan med dödlig utgång. Och det är en ny trend, menar Transportstyrelsen – tidigare har det varit singelolyckor som har toppat den statistiken. I Sörmland dog 11 personer i trafiken under förra året, vilket  är en ökning med två personer jämfört med året innan.

Dödsolyckor med A-traktor

Omkomna i vägtrafikolyckor med så kallade A-traktorer ökade också under fjolåret. Under förra året avled fyra personer i samband med A-traktorolyckor, enligt Transportstyrelsens statistik. Det kan då jämföras med en avliden person 2021.

E20 i Eskilstuna i samband med en trafikolycka i höstas…

Fotgängare inte med i statistiken

Fotgängare som exempelvis fallit omkull och skadat sig i trafikmiljön ingår inte i definitionen av vägtrafikolycka. Det eftersom inget fordon varit inblandat. Varje år skadas dock många av dessa fotgängare allvarligt i vägtransportsystemet, och de redovisas i en separat statistik, enligt Transportstyrelsen.

Fotgängare och cyklister är alltid extra utsatta i trafiken…

Läs också:

Så vill Eskilstunas invånare ha trafikmiljön i framtiden

You May Also Like