Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

Diskussion på klimatmöte på stadsbiblioteket i Eskilstuna: Vad bör, kan och måste göras?

På torsdagen anordnade Folkbildning Sörmland ett klimatmöte på Eskilstuna stadsbibliotek. Inbjuden talare var klimataktivisten Mårten Falk, som berättade om hur Greta Thunbergs klimatstrejk inspirerat honom att lägga om mycket av sitt liv för att minska sitt eget klimatavtryck.

Mårten gick även igenom den aktuella situationen vad gäller klimatförändringen, och konstaterade att vi har sju år på oss att halvera utsläppen.

– Vi måste hoppa av denna cirkus, det går inte att ha evig tillväxt och fortsätta konsumera som vi gör, sade han.

Mårten avslutade sin föreläsning med att måla upp bilden av det framtida gröna idealsamhället. Därefter följde en allmän diskussion, bland annat om hur man ska komma fram till detta idealsamhälle.

En av deltagarna menade att eftersom politikerna inte tar till sig av det som forskningen säger, finns det inget annat alternativ än att sprida budskapet att det klimatmedvetna folket själva måste ta makten.

Detta mötte både medhåll och mothugg. En av deltagarna menade att “då blir det diktatur”, och ansåg att i så fall är ett förverkligande av klimatkatastrofen att föredra.

En annan deltagare menade att det är om det inte blir en snabb klimatomställning, som det är störst risk för en diktatur:

Då finns det risk att det blir terrorism av klimatgrupper, och detta kan leda till diktatur.

Flera höll med om att det behövs en Plan B när de styrande politikerna inte lyssnar, även om alla inte höll med om tanken på att sprida budskapet om ett maktövertagande.

Det kanske går att bygga alternativa församlingar som skapar alternativa parallellsamhällen, var en åsikt som framfördes.

Andra deltagare förde fram tankar på medborgarråd och ekobyar.

Företrädare för Folkbildning Sörmland lovade att på det Klimathoppmöte som kommer att arrangeras på REtuna den 23 september, kommer detta med en “Plan B” att kunna diskuteras.

Ett tjugotal personer deltog på mötet, och det var tydligt att klimatengagemanget är stort.

You May Also Like