Jörn Svensson diskuterar sin bok Du ska ta ledningen och makten på Centrum för marxistiska studier (CMS), 2011.

Jörn Svensson har avlidit

Den färgstarke vänsterpolitikern Jörn Svensson har avlidit, 85 år gammal. Han föddes 1936 i Köpenhamn, utbildade sig i Lund och verkade efter studierna som samhällsplanerare i Kristanstad län. Under studietiden engagerade han sig, tillsammans med bland andra den blivande statsministern Ingvar Carlsson, i den socialdemokratiska studentrörelsen. 1966 lämnade han det socialdemokratiska partiet och anslöt sig till Sveriges Kommunistiska Parti, som året därpå ändrade sitt namn till Vänsterpartiet Kommunisterna (vpk). Idag heter partiet Vänsterpartiet.

Pådrivande bakom namnbytet 1967 var inte minst partiets ordförande sedan 1964 CH Hermansson. Jörn Svensson och CH Hermansson kom att tillsammans stå i frontlinjen för en nydaning av partiet. Det handlade om att bryta med en tradition av anknytning till de rådande ståndpunkterna inom det byråkratiserade Sovjetiska kommunistpartiet och alla rester av stalinism.

Den “nya vänstern” blev på 60-talet ett begrepp, även internationellt, och Jörn Svensson var inte ensam bland socialdemokrater på vänsterkanten att ansluta sig till den. Det socialdemokratiska partiet i Sverige reagerade aggressivt och kategoriskt, vilket ledde till att flera inom S som ville verka för en radikal vänsterpolitik sökte sig till vpk, där en orientering i riktning mot “nyvänstern” pågick.

Även för vpk innebar nyvänster-orienteringen en radikalisering, och en skärpning av kritiken mot den kapitalism-tillvända högerkurs som dominerade inom det socialdemokratiska partiet. Den så kallade Moskva-trogna falangen, som 1977 bröt sig ut och bildade Apk, var inrikespolitiskt synnerligen anpasslig gentemot socialdemokraterna. Tidigt utsåg denna falang Jörn Svensson till en av sina huvudmotståndare. Han beskylldes för “vänsteropportunism” och “trotskism”. Det senare epitetet stod för “antisovjetism” och vänsterradikala påstådda “dåligheter” av alla tänkbara slag.

Jörn Svensson var riksdagsledamot 1971-1988, och blev i riksdagen bland annat pionjär som förespråkare för homosexuellas rättigheter. Något som Jonas Gardell i boken Torka aldrig tårar utan handskar omvittnat. Enligt Gardell var Jörn Svensson “den ende riksdagsman som någonsin brytt sig om homosexuella och som år efter år oförtröttligt skriver motioner i frågan och ställer ansvariga ministrar till svars”.

Efter mordet på Olof Palme ingick Jörn Svensson i den så kallade parlamentarikerkommissionen, som hade till uppgift att granska mordutredningen. Han gjorde sig i det sammanhanget känd som mycket energisk sanningssökare. När kommissionens arbete obstruerades avgick han i protest mot mörkläggningen, strax innan slutrapporten lades fram.

Inom Vänsterpartiet och arbetarrörelsen blev han känd och mycket uppskattad som föreläsare och socialistisk folkbildare. Också hans omfattande författarskap var uppskattat av många.

Sedan 1985 var han samboende med den socialdemokratiska riksdagspolitikern Margareta Winberg, och bosatt i Östersund.

Länk till CMS-föreläsningen 2011.