Bild från socialdemokraternaeskilstuna.se - Foto: Erik Unnerdal.

Jimmy Jansson för en politik alltmer lik Sverigedemokraternas

Eskilstunas kommunstyrelseordförande Jimmy Jansson har återigen utmärkt sej. Han menar att kommunen ska vägra ta emot de 16 flyktingar som staten har tilldelat Eskilstuna. Och hans motiveringar och hans argumentationsteknik känner vi allt för väl igen i det allt mer främlingsfientliga klimatet. När Kristersson, Bush, Åkesson diskuterar immigration så ser de till att i samma mening väva in “kriminella gäng.” Så gör idag även socialdemokrater som Jimmy Jansson och Widar Andersson. “Invandrare” och “kriminell” är i dessa individers språkbruk närmast synonymer. Överdriver jag? Tyvärr inte. Låt oss höra hur Jimmy Jansson motiverar sitt nej till 16 individer som han alls inte känner och som han dömer ut eftersom de är just utomeuropeiska immigranter.

– Att de tar livet av varandra på tider och platser där ingen annan kan drabbas. Det är illa nog och måste upphöra. Men att de börjar mörda på öppen gata på ljusa dagen. Det är över alla föreställningsbara gränser. Konsekvensen måste bli att Eskilstuna undantas helt från flyktingansvaret, menar Jansson och lägger till “Enligt mig är det en hållning vi ska ha under överskådligt tid. – 16 personer kan verka lite. Men om ett glas är fyllt till ytspänning. Då räcker det med en enda droppe för att det ska rinna över.”

“De tar livet av varandra…” och “…börjar mörda på öppen gata…”. Vilka “de”? Uppenbarligen i Jimmy Janssons föreställningsvärld utomeuropeiska flyktingar som grupp. Skjutningarna får ju för Jansson motivera att de 16 inte får flytta in kommunen.

Sanningen är att de skjutningar vi nu ser inte har något med invandringsvågen 2015 att göra eller med de som kommer nu, vilket de främlingsfientliga försöker få oss att tro. Sanningen är också att den förkrossande majoriteten av invandrare, även de som bor i “utsatta” stadsdelar, inte är inblandade i någon kriminalitet alls. Det är tvärtom dom som lider mest av gängvåldet.

Widar Andersson skriver i en ledare i Östgötska Folkbladet (S) i en hyllning till Jimmy Jansson “…väldigt många (av invandrarna min anm.) saknar kunskaper och färdigheter som är gångbara på den svenska arbetsmarknaden. Självförsörjningsgraden är påfallande låg.”

Förvisso finns det en del av de till Sverige invandrade utomeuropeiska som är lågutbildade. Men det det finns många med bra utbildning och många extremt högutbildade. Jag är övertygad om att en del svenskar klagar på invandrarnas otillräckliga utbildning för att i nästa minut klaga över att man bara möter “arabiska läkare”. Själv har jag i mitt yrkesliv som metallarbetare haft många, många utomeuropeiska invandrare som arbetskamrater. Widar Andersson och Jimmy Jansson har kanske missat den delen av verkligheten.

Jag råkar dessutom vara gift med en utomeuropeisk invandrare som varje dag pendlar till Södertälje för att på läkemedelslaboratoriet där hon arbetar, vara med att se till att Jimmy kan få medicin om han skulle bli allvarligt sjuk. En mycket stor del av arbetsstyrkan är utomeuropeiska invandrare. Den grupp som Jimmy Jansson demoniserar.

Och de lågutbildade måste naturligtvis också ha jobb. Ett hinder för detta som borgare och Jimmy Jansson inte nämner är förekomsten av en rasism som gör att utomeuropeiska invandrare ofta hamnar sist i kön. Rasismen finns tydligen inte längre med som en företeelse som måste bekämpas. Inte på Ulf Kristerssons och Jimmy Janssons dagordningar.

Men hur är det då med påståendet att “invandrarna inte försörjer sej själva”? Kristersson (M) pumpar ju ut det budskapet och att invandringen därför måste stoppas.

Sanningen är invandrarna kämpar sej in på arbetsmarknaden. Herrgården i Malmö är ett exempel. Där var år 1997 andelen förvärvsarbetande 5,3 procent. År 2010 hade siffran trefaldigats till 17,6 procent och år 2018 var siffran 31,4 procent.

Andelen personer som försörjer sig på bidrag minskar även på nationell nivå.

År 2014 försörjdes 840 000 personer av bidrag i Sverige, 14,9 procent av befolkningen i arbetsför ålder.

2019 var motsvarande siffra 745 000, alltså 12,7 procent av befolkningen. Det var den lägsta andelen Sverige hade haft på flera decennier. Pandemi-året ökade siffrorna igen, men är fortfarande mycket bättre än år 2014. (790 000 personer, 13,4 procent).

Fortfarande hög arbetslöshet men trenden är positiv. Moderater och Jimmy Jansson-typer försöker få oss att tro att läget bara blir värre, detta för att motivera sina krav på invandringsstopp. Kristersson kör sitt mantra att bidrag och sjukersättningar måste vara betydligt lägre än de lägsta lönerna. Underförstått: Annars kan man inte få de lata invandrarna och andra arbetslösa att jobba. Dessa tankegångar visar hur långt från, invandrare, arbetslösa och låginkomsttagare Kristersson och kompani befinner sej.

Jimmy Jansson börjar bli känd i riket som högersossen nummer ett. Som kommunledaren som jagar utfattiga romer, den som utan problem går armkrok med moderaterna. Och som för en politik alltmer lik Sverigedemokraternas. Vi Eskilstunabor måste återupprätta vår heder. I valet måste Jimmy Jansson få sin dom. Och finns det ingen stolthet, inga principer kvar inom socialdemokratin i Eskilstuna. Hur kan ni socialdemokrater låta honom sitta kvar i den lokala partiledningen?!

Peter Widén

Stoppa den nya utlänningslagen!

Ledarredaktionen

You May Also Like