Fångar i en hangar i den till fängelse omgjorda militärbasen Sde Teimat i Negevöknen. Fotot har läckts till CNN av en visselblåsare. CNN lyckades geolokalisera hangaren.

Israel tvingades till reträtt genom CNN:s avslöjande om grym tortyr i häktesläger i Negev-öknen

För en vecka sedan kunde US-amerikanska CNN meddela att de israeliska myndigheterna inlett en evakuering av fängslade palestinier från fånglägret Sde Teiman i Negevöknen. Sde Teimat är en militärbas, belägen 30 kilometer öster om gränsen till Gazaområdet. Där inrättades efter 7 oktober ett “häkte” i vilket ett stort antal palestinier som gripits i Gaza-området hållits frihetsberövade.

Enligt den israeliska statsåklagaren Aner Helman har nu 700 av Sde Teimans fångar transporterats till lägret Ofer på Västbanken, och ytterligare 500 ska också överföras dit. 200 fångar i Sde Teimat ska skyndsamt utredas med avseende på deras “status”, uppgav Helman till CNN 5 juni.

Bakgrunden till förflyttningen av de, enligt israelsk uppgift, 900 fångarna från Sde Teiman till ett annat fångläger, är de avslöjanden om förhållandena i Sde Teiman som CNN offentliggjorde 10 maj.

CNN:s källor hade varit tre visselblåsare, tidigare verksamma i Sde Teiman, och dessutom har palestinska och israeliska människorättsorganisationer till CNN lämnat andrahandsuppgifter. CNN hade också talat med fångar som släppts ut från Sde Teimat, och förts tillbaka till Gaza.

Fångarna i Sde Teiman var palestinier som misstänktes kunna vara knutna till Hamas och, enligt israelisk juridisk terminologi, “illegala kombattanter”. Enligt israelisk lag kunde de hållas i förhörshäktet under 45 dagar. Därefter skulle de släppas eller överföras till de reguljära fängelserna på Västbanken. Där sitter nu 9000 fångar och under de senaste månaderna har i dessa fängelser 18 fångar avlidit. Även där förekommer en omvittnat grym behandling och tortyr av olika slag är rutin. Bland de dödade där är den kände kirurgen Adnan Al-Bursh, som tillsammans med tio andra sjukvårdsanställda fördes från Gaza till fängelset på Västbanken i december.

Kirurgen Adnan Al-Bursh till vänster. Bilden tagen innan han 14 december förra året greps på ett sjukhus i Gaza av israelerna. Foto: Hälsoministeriet Gaza.

CNN:s informatörer, visselblåsarna och tidigare fångar, har vittnat om att de frihetsberövade i “häktet” Sde Teman utsattes för en konstant pågående tortyr. Hela dagarna fick de sitta tätt hoppackade och försedda med ögonbindlar. Kommunikation dem emellan var förbjuden och överträdelser bestraffades med misshandel. Ofta var fångarnas handleder och fötter sammanbunda med buntband. På grund av strypt blodtillförsel hände det att amputationer blev följden. Amputationerna genomfördes av okvalificerad personal och med otillräcklig bedövning.

Misshandel förekom inte endast i samband med förhör, utan var inslag i den rutinmässiga “övervakningen”.

En av de släppta fångarna som CNN fått möjlighet att intervjua är kirurgen Mohammed Al-Ran. Han greps på sin arbetsplats Al Ahli Babtist Hospital nära Gaza City, där han då arbetat i tre dagar efter att ha flytt undan det israeliska bombardemanget av sin tidigare arbetsplats Gaza’s Indonesian Hospital, längre norrut.

Al-Ran beskrev för CNN hur de gripna slängdes ihop i en hög  på ett lastbilsflak, avklädda allt utom underkläderna, med bundna handleder och försedda med ögonbindlar. Andra vittnen har om gripandena för CNN berättat detsamma.

Vistelsen i Sde Teiman beskrev Al-Ran som en konstant tortyr, fysiskt och psykiskt. När CNN talade med honom befann han sig i ett uppenbart depressivt tillstånd.

Efter CNN:s avslöjande av förhållandena i Sde Teiman hamnade de israeliska myndigheterna i en situation som de antagligen upplevde som prekär. CNN är ju ett stort US-amerikanskt nyhetsföretag, som dessutom i dessa dagar kan betraktas som närstående Biden-administrationen.

Istället valde man att mekaniskt hävda att behandlingen av fångarna varit humana och enligt reglerna. Om några övergrepp ägt rum hade dessa korrigerats inom systemets ram.

Dock valde de israeliska myndigheterna att i stort sett tömma Sde Teiman. Så påstår man i alla fall att man gjort.

Men inget säger att tortyren kommer att upphöra bara därför att fångarna nu placerats i fängelset Ofer på Västbanken.

Det historien om Sde Teiman blottat är ännu ett exempel på hur kolonialstaten Israel genom förnedring, godtycklig misshandel och dödligt våld behandlar palestinierna som “untermenschen” utan rättigheter.

Den berättar också att det bland israelerna finns individer och grupper som vägrar ställa sig bakom den omänskliga behandlingen av palestinierna.

Läs också:

Strapped down, blindfolded, held in diapers: Israeli whistleblowers detail abuse of Palestinians in shadowy detention center – CNN 11 maj 2024.

Israel phasing out use of desert detention camp after CNN investigation detailing abuses – CNN, 5 juni 2024.

Leading Gaza surgeon Adnan Al-Bursh dies in Israeli prison – CNN 3 maj 2024.

You May Also Like