Gaza. Fotot taget efter tidigare israeliska terrorbombningar. Foto: Hosny Salah / Pixabay.

Israel har stormat sjukhuset al-Shifa

Efter över en månad av ständigt pågående terrorbombningar, som resulterat i 12 000 dödade palestinier, har nu den israeliska krigsmakten stormat det stora sjukhuset al-Shifa. Enligt WHO befinner sig nu omkring 700 patienter, 400 anställda och 3000 civila flyktingar på sjukhuset.

Förhållandena på sjukhuset har i veckor varit fruktansvärda. Israels blockad har lett till brist på allt. Operationer har fått göras utan bedövning och vattenbristen har lett till en hygieniskt fruktansvärd situation. Blockaden mot bränsleinförsel ledde häromdagen till att de dieseldrivna generatorerna definitivt stannade, vilket fick till följd att kuvöser och respiratorer slogs ut. Nyligen begravdes 250 avlidna i en massgrav utanför sjukhuset.

Vittnen har berättat om att det under stormningen slängdes in rökgranater som orsakade kvävningar.

Israel hävdar att Hamas i tunnlar under sjukhuset har ett slags kommandocentral. Detta förnekas av Hamas. Det har också förnekats av internationella läkare som i många år arbetat på al-Shifa.

Israelerna har mött väpnat motstånd utanför sjukhuset från Hamas-soldater med handeldvapen. Som “bevis” på att sjukhuset fungerat som en Hamas-central har den israeliska krigsmakten presenterat foton på en handfull handeldvapen och en hög handgranater.

Från många politiker och så kallade militärexperter i USA och Europa upprepas mantrat att den israeliska krigsmakten försöker undvika civila offer.

Som om varje bomb under över en månads tid varit riktad mot ett militärt mål, och att de 12 000 civilas död varit en beklaglig bieffekt!

Netanyahus stridsrop om att Israels svar skulle bli av det slaget att kommande generationer av palestinier skulle ihågkomma det, är något som trängts bort. Liksom andra ledande politikers tal om att “det finns inga oskyldiga civila” och om att Gaza skall “plattas till”.

För den som ser på skeendet utan skygglappar är det uppenbart att Israels syfte varit att plåga, utmatta och demoralisera den palestinska civilbefolkningen. Dödandet har varit avsiktligt.

Den mentalitet, som den israeliska terrorn är ett uttryck för, bottnar i det faktum att staten Israel från början till slut är en kolonial konstruktion. Européer och nordamerikaner har trängt undan palestinierna, och i USA och Europa ser makthavare Israel som en militär bastion och en politisk stödjepunkt i det oljerika område de kallar för “Mellanöstern.”

Tanken på att det skulle finnas en framtid då  palestinierna är likställda medborgare i en civiliserad, demokratisk och sekulär stat är fullkomligt främmande för den israeliska politiska ledningen.

Och i Sverige kunde vi idag från riksdagens talarstol höra partiledare uttrycka sitt totala stöd till den israeliska krigsmakten och regeringen. Samtidigt anklagas kritiker av den israeliska kolonialmaktens terror för antisemitism.

Men stödet för palestiniernas rätt till en anständig framtid i ett demokratiskt Palestina, där ingen folkgrupp diskrimineras, trakasseras och förtrycks, finns inte bara i Latinamerika, Asien och Afrika. Även i Europa och USA har manifestationerna för palestinierna rätt och för ett demokratiskt fritt Palestina varit många och kraftfulla. Inte minst hoppingivande har varit de manifestationer som genomförts av mot den israeliska politiken kritiska judiska sammanslutningar.

För alla anständiga krafter världen över handlar det nu i det korta perspektivet om att fortsätta pressa på och verka för ett omedelbart slut på terrorn och det pågående blodbadet.

I det längre perspektivet handlar det om att stödja kampen för ett fritt, demokratiskt Palestina. En stat fri från varje form av diskriminering och förtryck.

I Eskilstuna arrangerar Palestinakommittén Folke Bernadotte en manifestation med samling 13.00 på Fristadstorget kommande lördag, den 18 november.

Bildskapare: Jorono / Pixabay.

FROM THE RIVER TO THE SEA – PALESTINE WILL BE FREE!

You May Also Like