Den kurdisk-iranska kvinnoorganisationen KJAR var en av de deltagande vid lördagens solidaritetsmanifestation i Eskilstuna. FOTO: Rolf Waltersson.

IRAN: Kvinnorna i spetsen – i Iran och i solidariteten utomlands

Den folkliga kampen för demokrati utvecklas nu med oförminskad styrka. Den borgerliga, auktoritära och kvinnoförtryckande regimen är djupt skakad, och möter de protesterande folkmassorna med misshandel och skarpa skott.

Bland de protesterande är det stora inslaget av kvinnor som konfronterar regimens polisstyrkor frapperande. Kvinnor bränner offentligt sina slöjor och klipper sitt hår. Och sticker inte under stol med att det är regimens fall som är deras mål.

Protesterna kännetecknas av en beslutsamhet och en omfattning som tidigare inte setts.

Också utanför Iran organiseras protester, i form av solidaritetsmanifestationer med kämparna för demokrati. Initiativtagare är iranska demokrater, kvinno- och vänsterorganisationer. I Eskilstuna hölls i lördags en sådan manifestation, vilken eFOLKET tidigare skrivit om.

You May Also Like