Kari Parman.

Insändare: Hur långt får privatiseringsivern sträcka sig?

Det sägs att var och en agerar och fattar beslut efter vad hen har förstånd till.

Men hur långt får privatiseringsivern sträcka sig? Privatisering av personlig assistans och ledsagarservice kommer med största sannolikhet bli ett fiasko och en dyr affär för kommunen.

Nästan alla andra kommuner i Jönköpings län, förutom Gnosjö och ett par till, har tackat nej till att delta i en gemensam upphandling av personlig assistans. Den politiska ledningen i dessa kommuner har förstått att minskade statsbidrag till följd av privatisering och att kommunen ändå inte slipper ansvaret för den personliga assistansen leder till att kostnaderna för kommunen kommer att öka på sikt.

Trots att den nuvarande kommunala verksamheten har hög kvalitet med erfaren personal och hög brukarnöjdhet har det borgerliga styret inte bara beslutat att försöka påtvinga sina anställda stora lönesänkningar och sämre anställningsvillkor genom att försöka privatisera verksamheter utan även äventyra brukarnas trygghet.

Här håller inga argument om ökad valfrihet heller eftersom brukarna redan nu kan välja privata lösningar. Istället kommer man att begränsa brukarnas valfrihet när kommunen drar sig ur och överlåter verksamheten åt riskkapitalister.

Ideologiskt drivna beslut som detta utan att någon hänsyn tas till de som berörs leder inte bara till politikerförakt utan gör att vi får ett samhälle med spänningar och ökade klasskillnader då förutsättningarna för de mest utsatta grupperna försämras.

Vi Socialdemokrater anser att det är viktigt att vi i kommunen tar ansvar och tillhandahåller en god anständig service åt våra äldre och våra sjuka invånare som alla varit med och lagt grunden för vår välfärd. Därför reserverade vi Socialdemokrater i kommunfullmäktige oss mot beslutet att delta i upphandlingen av personlig assistans och ledsagarservice.

Vi Socialdemokrater är också övertygade om att, om kommunen vill vara en attraktiv arbetsgivare, är det nödvändigt att vi behandlar våra anställda med respekt. Därför kan vi Socialdemokrater aldrig bli medskyldiga till varken nedmontering av välfärden eller försämring av anställningsvillkoren för de anställda i Gnosjö kommun.

Kari Parman (S)
Gnosjö

You May Also Like