Vildsvin har under senare år blivit ett allt vanligare inslag i den svenska naturen…

Inga kända fall av afrikansk svinpest i Eskilstuna än så länge

Efter att sjukdomen afrikansk svinpest hittats i Sverige har sökandet efter fler smittade vildsvin nu påbörjats. Flera jägare har i helgen letat igenom skogarna i Fagersta i Västmanland, där det första bekräftade fallet blev känt.

Jordbruksverket har upprättat en operativ ledningscentral i området och arbetar nu tillsammans med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för att förhindra vidare smittspridning.

Inga kända fall i Eskilstuna

I förra veckan hittades ett dött vildsvin i Katrineholms Kommun i Sörmland. Det vildsvinet har skickats in för provtagning för afrikansk svinpest, och man inväntar nu svar. Men än så länge finns inga konstaterade fall i Eskilstuna eller Sörmland. Men Länsstyrelsen i Södermanland bedömer att länets täta vildsvinspopulation gör att det finns en risk att den smittsamma virussjukdomen når även hit.

Benprov som analyserats av SVA. (FOTO: SVA)

Sedan den 25 augusti har sju vildsvin hittats döda inom ett begränsat område i Fagerstatrakten. Prover från ytterligare vildsvin är på väg in till SVA. Berörda myndigheter jobbar nu intensivt med att lokalisera, begränsa och bekämpa smittan.

– Den beredskapsplan vi har sedan länge sätter vi nu i verket. Vi tar också del av erfarenheter från andra länder som har varit i motsvarande situation, säger Lena Hellqvist Björnerot på Jordbruksverket.

Afrikansk svinpest smittar inte från djur till människa, utan sker genom direktkontakt mellan djur, men djur kan även smittas via människor, transportbilar och redskap som varit i kontakt med smittat material. Ett utbrott av afrikansk svinpest kan leda till omfattande konsekvenser för bland annat grisnäring, friluftsliv, jakt och skogsbruk. För att förhindra spridning är det bra om vi alla hjälps åt genom att arbeta förebyggande och rapportera in misstänkta fall.

Så förhindrar du att afrikansk svinpest sprids:

  • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägarna!
  • Mata inte grisar med matrester!
  • Kompostera matavfall i slutna behållare!
  • Om man upptäcker bristfällig avfallshantering ska man kontakta Eskilstuna direkt på telefonnummer 016-7101000.
  • Om man hittar ett sjukt eller dött vildsvin ska man anmäla det till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) på telefonnummer 018–674000 eller via länken nedan:

Rapportera vilt till SVA

Redan fått konsekvenser

Inom den smittade zonen i Västmanland har man nu börjat avliva samtliga tamgrisar. Det för att förhindra att få in smittan i tamgrisbesättningen. Samtidigt rapporteras det om att flera länder nu stoppat sin import av svenskt griskött.

Oklart hur smittan kom till Sverige

– I dagsläget vet vi inte hur smittan kommit in i Sverige, men det är ett långväga hopp från närmaste smittade område i Europa, och vi utgår därför från att det har skett genom människor och inte vildsvin. Det sker just nu en omfattande smittspridning i Europa. Det finns länder som har lyckats utrota sjukdomen, och det är vår nationella målsättning, säger Karl Ståhl på SVA.

Läs också:

Sörmland högriskområde för fågelinfluensa

Duvpest konstaterad i Sörmland

You May Also Like