För den som exempelvis har höns och kycklingar så kan dessa plågas och dö om de kommer i kontakt med fågelbajs från vilda fåglar…

Sörmland högriskområde för fågelinfluensa

Från och med den 16 november klassas Södermanlands län som ett högriskområde för fågelinfluensa. Fågelinfluensa är en virussjukdom som cirkulerar bland vilda fåglar, men som även kan sprida sig till tamfåglar. Om man inte har sina tamfåglar inom ett högriskområde ska man göra allt man kan för att skydda sina tamfåglar mot fågelinfluensa. Beroende på ens specifika situation finns det regler som man bör följa.

Fågelinfluensa är en virussjukdom som cirkulerar bland vilda fåglar och som kan sprida sig även till tamfåglar. Det innebär att för den som exempelvis har höns så kan dessa plågas och dö om de kommer i kontakt med fågelbajs från vilda fåglar. Från den 16 november upprättas ett högriskområde i delar av södra Sverige där risken är stor att tamfåglar kan bli smittade – Sörmland är just nu ett av dessa högriskområden.

2,5 miljoner tamfåglar avlivades i Sverige

I ett högriskområdet ska man följa de regler som finns för att minska risken för att ens fåglar ska smittas och dö. För två år sedan fick cirka 2,5 miljoner smittade tamfåglar avlivas i Sverige.

Här är det högriskområde för fågelinfluensa

I följande län har Jordbruksverket infört fler regler som man ska följa för att skydda sina fåglar mot smitta:

  • Blekinge län
  • Gotlands län
  • Hallands län
  • Kalmar län
  • Skåne län
  • Stockholms län
  • Södermanlands län
  • Västra Götalands län (dock inte i Svenljunga och Tranemo kommuner)
  • Östergötlands län
  • Del av Jönköpings län (ett område på 20 kilometer närmast Vättern

Kartans röda områden visar vilka områden i södra Sverige som klassas som just högriskområden.

För mer information om vilka regler som gäller samt hur du kan skydda dina djur kan du besöka Jordbruksverkets hemsida.

You May Also Like