Renoveringarna av bostäderna på Galéengatan används som argument för chockhöjning av hyrorna. Foto: Peter Widén.

Hyresgästföreningen i Eskilstuna avvisar “marknadshyror”

eFOLKET-reporter: Peter Widén

Hyresgästföreningen Eskilstuna genomförde sitt årsmöte digitalt den 29 mars.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, där Tommy Holm omvaldes till ordförande, så kom också akuta problem hyresgäströrelsen har att brottas med upp på dagordningen. Mötesdeltagare tog upp de s.k. konceptrenoveringarna, d.v.s. att hyresvärdarna när lägenheter står tomma eller i samband med t.ex. stamrenoveringar driver igenom renoveringar av lägenheterna utan att önskemål framförts från hyresgästerna. Renoveringar som sedan används som argument för kraftiga hyresökningar. Ett exempel som kom upp var de höjningar som de boende på Galléengatan 36 nu kommer att få. Under en treårsperiod kommer man upp i höjningar runt 50 procent . En trerummare på 72 kvadrat får en höjning från 5335 till 8100 kr. Resultatet blir att låginkomsttagare inte längre har möjlighet att bo kvar. Redan har flyttningarna börjat. På årsmötet restes tanken på att Hyresgästföreningen i kommande årliga förhandlingar måste kräva hyressänkningar för att kompensera för de bisarra höjningarna.

Andra frågor som kom upp var utförsäljningen av allmännyttan till privata bolag liksom nödvändigheten av att stoppa införandet av marknadshyror.

Om marknadshyror antogs ett uttalande:

Nej till marknadshyror – ja till en trygg bostad för alla

Trots en världsomfattande pandemi och den högsta arbetslösheten sedan nittiotalet kan Januariavtalets förslag om marknadshyror snart bli verklighet. Samhällsutmaningarna ökar och hushållens privatekonomi tänjs till sin spets. Men ändå ligger fortfarande förslaget om att införa marknadshyror kvar. Det är fullständigt tondövt när det behövs bostäder som vanligt folk har råd att efterfråga och en aktiv social bostadspolitik är de politiska reformer som efterfrågas.

Vi på Hyresgästföreningen märker av människors oro. Vi får många samtal från människor som undrar om de kommer kunna bo kvar i sina hem. Först ut att drabbas av en illa fungerande bostadspolitik är grupper med otrygg ställning på bostadsmarknaden, som unga, äldre, låginkomsttagare och nyanlända. Men i dag drabbas fler, som inte hittar bostad efter skilsmässan eller som flyttar till jobb och studier. Att höja redan höga nyproduktionshyror till marknadshyror löser inte problemen på bostadsmarknaden.

Förslagen slår hårt mot unga som behöver en bostad, människor som separerar, folk som behöver flytta till ny ort för jobb och äldre som behöver flytta till modernare bostäder. Redan i dag har majoriteten av hyreshushållen inte råd med en genomsnittligt prissatt hyresrätt i nyproduktion på 60 kvm, utifrån förutsättningen att de inte borde behöva lägga mer än 40 procent av sin inkomst på boendet. Det visar statistik från SCB. Trots det måste hyrorna bli ännu högre, enligt regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Sverige behöver verkningsfulla reformer som ökar produktionen av bostäder till mer rimliga kostnader Vad vi inte behöver är marknadshyror med ett försämrat konsumentskydd som konsekvens för landets hyresgäster. Vi kan inte tolka detta som annat än oförståelse mot vanliga människors boendesituation och ekonomi. Därför säger Hyresgästföreningen Eskilstuna nej till marknadshyror och istället ja till en politik som vill ta sig an den riktiga utmaningen på bostadsmarknaden- att lösa bostadsbristen.

Sverige behöver en bostadspolitik som möter hela landets förutsättningar och utmaningar. Vi behöver en bostadspolitik som har idéer om hur den ekonomiska ojämlikheten ska minska. Målet måste vara att alla barn ska ha rätt ska ha rätt till ett tryggt hem, utan trångboddhet och med bra lekmiljöer i närmiljön.

Hyresgästföreningen vill se ett samlat grepp om bostadsbeskattningen, där hyrt och ägt boende ges rättvisa villkor. Vi vill också se en ny kommunal byggbonus, förmånliga statliga bygglån och förstärkta bostadsbidrag och hyresgarantier. Vi behöver en politik för fler bostäder, inte högre hyror. Om drygt ett år är det val. Hyresgästföreningen ser fram emot en valrörelse utan extrema politiska förslag som varken folket och väljare vill ha. Vi representerar en folkrörelse med tre miljoner boende. Vi vill kunna ha kvar våra hem och vi vill att nästa generation hyresgäster får en framtid där rätten till ett hem blir verklighet. Vi hoppas på en valrörelse där tre miljoner människors trygghet inte är till salu för regeringsmakten.

You May Also Like