Kristofer Lundberg. Foto: Artur Scandrowski/Proletären.

“Byråkratisk kupp” i Hyresgästföreningen

Intervju: Per Leander. Texten tidigare publicerad (5/2) i tidningen Internationalen.

En strid har blossat upp inom Hyresgästföreningen. Sedan Kristofer Lundberg, som är medlem i Rättvisepartiet Socialisterna, för två år sedan valdes till regionordförande för Hyresgästföreningen Västra Sverige, har han motarbetats av den socialdemokratiskt dominerade förbundsstyrelsen som bland annat beskrivit honom som “kommunist” och “sektmedlem”. 

Efter att ha misslyckats med att smutskasta honom i media, kom på tisdagen beskedet att förbundsstyrelsen fråntar Kristofer Lundberg och samtliga övriga medlemmar i regionstyrelsen Västra Sverige deras befogenheter i väntan på nästa regionval. En unik händelse i Hyresgästförening­ens historia och något som beskrivs som en “byråkratisk kupp”.

Den formella orsaken sägs vara att det ska ha förekommit ekonomiska oegentligheter i regionstyrelsen, men till Internationalen säger Kristofer Lundberg att han inte vet vad det syftar på och att han inte har fått någon konkret anklagelse från förbundsstyrelsen.

Det känns som att de vill skapa misstänksamhet i rörelsen. Det finns ju ingenting som människor tycker så illa om som ekonomiska oegentligheter, inklusive vi. Men vi vet fortfarande inte vad vi anklagas för och allt jag vet har jag fått läsa själv i tidningarna. Ingen från förbundsstyrelsen har kontaktat mig och innan vi kan bemöta de här anklagelserna så måste vi ju få veta vad de syftar på att vi skulle ha gjort, säger han.

Kristofer Lundberg är övertygad om att det som hände nu är en eskalering av den förtalskampanj som har bedrivits mot honom.

Det är lätt att man låter konspiratorisk men jag tror definitivt att det hänger ihop. Vi har under två års tid utsatts för försök att förminska vår region, man har försökt ignorera oss. På ledningsmöten hos förbundet i Stockholm har jag utsatts för mobbing och rena angrepp. Man har försökt trycka ner mig och tysta mig, men inte lyckats. Och nu tar man till sist till den här metoden just innan regionvalet, säger han.

Jag tror inte att man hade räknat med den uppslutning som vi i regionstyrelsen ändå har. Man försökte personifiera kritiken mot Västra Sverige mot mig, men det har blivit tydligare att det vi har är ett kollektivt arbete väl förankrat inte bara i regionstyrelsen utan också nere i föreningarna. Det är där problemet ligger för förbundsstyrelsen.

Varför gillar inte förbundsledningen dig?

Vi har omvandlat en tjänstemannaorganisation till en folkrörelse. Vi har fört ner makten mer i de lokala föreningarna. Vi är en regionstyrelse som är aktiv och ute i bostads­områdena, som tar plats och ställer krav. Och vi har framför allt väckt ett hopp bland hyresgästerna om att vi faktiskt kan förändra genom deltagande, säger Kristofer Lundberg

Vi har hela tiden pekat på att det är en enad rörelse som kan genomföra de förändringar som behövs, men att det kräver styrkan från folkrörelsen. Men vi har ju inte fått något gehör eller haft någon uppbackning från förbundet, utan de har snarare motarbetat folkrörelse­idén.

Samtidigt upplever Kristofer Lundberg att han har ett stort stöd bland så väl de övriga i regionstyrelsen som vanliga medlemmar i Hyresgästföreningen.
Jag har inte fått göra annat de senaste dagarna än svara i telefon från människor som uttrycker sitt stöd och sin sympati. Det är givetvis viktigt i en sån här situation. När jag fick beskedet så kände jag mig rätt misshandlad, säger han.

Hur går ni vidare nu?

För det första så måste vi få veta vad vi anklagas för så att vi har en chans att försvara oss. Men vi måste också gå vidare med förberedelserna för protestdagen 18 april. Kampen mot januariavtalet och kampen mot regeringens planer på att införa marknadshyror kan inte stå och falla på vad som händer med regionstyrelsen. Det är nånting som rörelsen har tryckt på och skapat ett momentum kring under ett års tid. Det är där fokuset måste ligga, säger Kristofer Lundberg.

Det är många som har hört av sig och sagt att hela förtroendet för Hyresgästföreningen vilar på hur förbundet behandlar den här frågan, medan jag har svarat att lägg fokuset på 18 april så att demonstrationerna mot januariavtalet blir omfattande i hela landet. Det är den viktigaste frågan, det ska de inte få stoppa.

Per Leander

You May Also Like