Stöd hyresgästerna och Hyresgästföreningen – Säg nej till marknadshyror!

Hyresgästföreningen driver just nu en kampanj mot regeringens förslag att införa marknadshyror.

Kravet på marknadshyror ingår som en av de 73 punkterna i januariavtalet regeringen undertecknat för sitt samarbete med Centerpartiet och Liberalerna.

Så här skriver Hyresgästföreningen på sin hemsida under rubriken “Nej till marknadshyra”:

“Nu tar regeringen nästa steg mot införandet av marknadshyror, det som också kallas fri hyressättning vid nyproduktion. Det är fullständigt tondövt av regeringen och nu kraftsamlar Hyresgästföreningen för att stoppa införandet av marknadshyror!”

Hyresgästföreningen driver en namninsamling mot marknadshyror. Gå in på Hyresgästföreningens sida och skriv på!

Hyresgästföreningen har också frågat samtliga riksdagsledamöter hur de kommer att rösta i frågan om marknadshyror.

På Hyresgästföreningens hemsida kan du se resultatet. Län för län kan du se hur just din ledamot kommer att rösta när frågan till slut skall avgöras i riksdagen.

Noterbart är att de flesta riksdagsledamöter inte ens har svarat på Hyresgästföreningens fråga.

För Sörmlands del ser det ut så här när de får frågan hur de kommer att rösta:

  • Adam Martinen (SD) Kommer att rösta: Inte svarat
  • Ann-Sofie Lifvenhage (M) Kommer att rösta: Inte svarat
  • Caroline Helmersson (S) Kommer att rösta: Inte svarat
  • Fredrik Olofsson (S) Kommer att rösta: Inte svarat
  • Hans Ekström (S) Kommer att rösta: Inte svarat
  • Lotta Finstorp (M) Kommer att rösta: Inte svarat
  • Lotta Johnsson Fornarve (V) Kommer att rösta: Nej till marknadshyror
  • Martina Johansson (C) Kommer att rösta: Ja till marknadshyror
  • Pia Steensland (KD) Kommer att rösta: Inte svarat
  • Roger Richthoff (SD) Kommer att rösta: Har inte svarat

Rolf Waltersson

Länkar:

You May Also Like