”Hur ofta behöver jag egentligen byta ut mobilen?”

Idag är det svårt att se ett samhälle utan teknik och internetuppkoppling. Vi som individer har gjort oss så beroende av den. Framtidens hem är fyllt av smarta enheter som mäter, kartlägger och anpassar sig till individens beteende. Lampor som tänds automatiskt, armband som övervakar vår hälsostatus, och bilnycklar som samtidigt är garagenycklar, hemnycklar och GPS är bara början.

Och smarta teknikprylar är jättebra för att de förenklar vår vardag. Men ​genom beteendeförändring bidrar också digitaliseringen till ökad konsumtion. Och det har inte planeten råd med.

Vi vet redan att flera miljö- och hälsoproblem uppkommer i tillverkningen av våra smartphones och andra smarta teknikprylar.

M​obiltelefoner tillverkas ofta i utvecklingsländer och i fabrikerna förekommer ​många missförhållanden

https://www.medvetenkonsumtion.se/radochtips/elektronik/mobiltelefon/

som låga löner, för mycket övertidsarbete, bristande skyddsutrustning och kränkningar av mänskliga rättigheter. I en mobiltelefon finns uppemot 30 olika metaller som ofta utvinns där så kallade “​konfliktmineraler​” bryts. Många av de metaller som används i en smartphone, som guld, silver och koppar är dessutom extremt resurskrävande att bryta, och tillhör därför de råmaterial som har den allra största miljöpåverkan.

Och vi får förstås inte glömma den miljöpåverkan som vår ständiga uppkoppling och växande internetanvändning också skapar.

Vi vet att skärmtiden på våra smartphones har ökat markant de senaste åren. Energin som hela vårt IT-system, inklusive internet och alla mobilnät, står för drar ungefär 10 procent av världens elförbrukning. https://www.mobil.se/nyheter/reportage-mobilen-och-milj-n

Som hittills är till 75 procent fossil energi.

Och det kommer att öka. År 2025 förväntas världens serverhallar att stå för 20 procent av världens energiförbrukning. Lägg till det att själva hårdvaran blir mer energieffektiv, men med en ökad efterfrågan på större datavolymer ökar internets totala energiförbrukning med 10 pr0cent varje år. https://www.svt.se/kultur/internet-en-stor-miljobov

Trots att den gamla mobilen funkar köper sex av tio svenskar ny mobil funkar​ och tre av fyra har en gammal mobiltelefon hemma som de inte använder.​ https://www.medvetenkonsumtion.se/radochtips/elektronik/mobiltelefon/ och https://www.myrorna.se/sa-anvander-svenskarna-en-rapport-fran-myrorna/?fbclid=Iw

När vi sedan ska göra oss av med mobilen är det stor risk att miljöfarliga och giftiga ämnen hamnar i naturen. Detta för att vårt elektronikskrot ofta skeppas iväg till utvecklingsländer för att tas om hand om. ​Ett måste för att minska miljöavtrycket från våra teknikprylar är därför att kunna laga, återanvända, uppgradera eller åtminstone återvinna våra smartphones. ​

Men här blir det knepigt för enskilda konsumenter. För vi möts av design som syftar till att göra detta svårare, så kallat “planerat åldrande”. Mobilfodral som limmas istället för att skruvas dit, batterier som inte går att byta.

Det är inte bara knepiga designval som gör att vi byter mobiler så ofta. Anpassad marknadsföring kan också leda till överkonsumtion. Sverige är ett av världens reklamtätaste länder. ​Enskilda individers förmåga att medvetet uppfatta all information och fatta helt rationella beslut är starkt begränsad i det ständiga flödet av information, och individen bygger snarare sina köpbeslut på mer omedelbara slutsatser (läs reklam). För om vi tänker efter, vem är det som tycker att vi behöver en ny mobil, egentligen?

Många företag har dessutom kastat ut sina produkter i handeln innan de har hunnit få ordning på enheternas säkerhet ordentligt. Osäkra smarta enheter kan användas som ingång för att hacka andra smarta enheter. Inte så smart, va? Idag finns flera nätverk av hackade smarta hemenheter såsom routers, smartphones och till och med lampor. Även något så tillsynes simpelt som brandvarnaren kan vara en risk. ​

Osäkra smartphones och andra enheter i händerna på individer som inte har koll på hur de ska skydda sin integritet är med andra ord inte en dunderkombination. Är det därför egentligen så smart att alltid uppdatera till de senaste elprylarna?

Den nya teknikvågen med smartphones och andra smarta enheter är jättebra för att de förenklar vår vardag. Men med den snabba utvecklingen kommer också enorma bakomliggande miljöproblem och säkerhetsrisker som vi inte kommer undan. Förutom redan kända miljöproblem i tillverkningen av elektronikprylar, ökar vår konsumtion av energi varje år.

Vårt uppkopplade liv på fler och fler smarta enheter står för en stor del av den ökningen. Planerat åldrande i kombination med mer riktad reklam gör att vi konsumenter lättare överkonsumerar både smarta prylar och energi, och det ska helst vara det allra senaste. Men de allra senaste, allra “smartaste” elprylarna är inte smarta ur ett miljöperspektiv.

Informationen som samlas om oss på våra smarta enheter leder till anpassad marknadsföring, gör oss mer mottaglig för reklam, och bidrar därför i längden till att vi konsumerar över planetens gränser. Det är dags att vi stannar upp, synar oss själva och ställer oss frågan “hur ofta behöver jag egentligen byta ut mobilen?”.

Jonna Elofsson Bjesse 
Medveten Konsumtion

http://www.mynewsdesk.com/se/mks/contact_people/95734

Artikel har tidigare publicerats på Supermiljöbloggen.

You May Also Like