eFOLKET: Girigheten löper amok! En samhällsomdaning från grunden måste till!

Avslöjandena om Swedbanks penningtvättande bör inte kommit som en överraskning. Den sista tiden har vi fått rapporter om Danske Bank, Nordea med flera och om hur de hjälpt höginkomsttagare att undvika beskattning genom “smarta” transaktioner. Swedbank må ha sin bakgrund i de lokala sparbankerna och Föreningsbanken. Idag är det en profitdriven affärsbank med starka intresse i Baltikum.

När bankernas roll i penningtvätt och skatteflykt avslöjas brukar det borgerliga etablissemanget bekymrat kommenterat det hända som om det vore avvikelser från en sund verksamhet. Sanningen är istället att dessa transaktioner ligger i profitmaximeringens förlängning.

Stora företag vars målsättning är att maximera profiten gör så utan några ”moraliska” betänkligheter. Ofta sker det inom det kapitalistiska systemets lagar. När storföretagen flyttar produktionen för att kunna betala ännu lägre löner eller skickar sina fiskeflottor på rovfiske, eller skövlar regnskog så är det helt “lagligt”. Men ibland går de ett steg längre och passerar till och med vad som är tillåtet i vår kapitalistiska värld. Girigheten löper amok.

Men det är inga olyckshändelser. Det ligger i det profitmaximerande systemets natur.

Bankerna och finansväsendet är centrala för den kapitalistiska ekonomin. De får inte haverera. När spekulationsraseriet gått över styr kallas skattebetalarna in för att rädda bankerna. När de väl kommit på banan igen fortsätter profitmaximeringen.

Så här kan vi inte ha det. Bankväsendet, med sin centrala roll, måste ligga i hela samhällets händer och användas för att styra resurser till verksamheter som vi demokratiskt prioriterar.

Det hjälpte inte att Swedbank hade sin bakgrund i sparbankerna. Swedbank (och SE-banken, Handelsbanken och Nordea) måste socialiseras och bli instrument för samhällsbygge. Detta är ingen enkel process, en noggrann plan måste utarbetas. Men det är vad som måste göras. Allt prat om “regleringar” eller ”krav” på bankerna att agera moraliskt är bara patetiska.

En vänster med verklig samhällsomdaning som mål måste idag ställa kravet på socialisering av bankerna som ett viktigt steg i denna omdaningsprocess.

Något som också måste kommenteras är hotet om skadestånd till USA. När Telia avslöjades med sina mutaffärer i Uzbekistan hade några av transaktionerna gått via US-amerikanska banker. USA ger sej självt rätten att utkräva ”böter” från företag över hela jorden som begått korrupta handlingar.

Korrupta handlingar är det ingen brist på och dessa “böter” har blivit en icke föraktlig inkomstkälla för USA. Som exempel kan nämnas att Telia betalade ut 2.6 miljarder kronor i mutor i Uzbekistan men fick betala 7.7 miljarder kronor till USA och till Nederländerna.

På detta sätt tillskansar sej USA också en del av de profiter som de giriga företagen (som Telia och nu Swedbank) sugit ut. Detta är naturligtvis oacceptabelt. USA ska inte ha dessa rättigheter att utnyttja en situation där storföretag genom korrupta metoder erövrat profiter för att själva ta del av dessa profiter.

Nej det är vi som har rätt att ställa Telia och Swedbank och Nordea mot väggen. Det är vi arbetare, låginkomsttagare och småsparare i Sverige som måste resa parollen:

Socialisera bankerna och storföretagen!

eFOLKETs ledarredaktion

You May Also Like