Högerns planer kom på skam i det spanska valet

För det traditionella spanska högerpartiet Partido Popular (PP) blev resultatet av gårdagens val en stor besvikelse. Partiet hade räknat med att tillsammans med det uttalat fascistoida partiet VOX kunna erövra en majoritet av parlamentsplatserna.

Nu gick VOX starkt bakåt och PP:s starka ökning räckte inte till för att nå den eftersträvade majoriteten av parlamentsplatser.

PP:s ökning med 47 mandat grundade sig till stor del på att VOX förlorade 19. Överströmningen från VOX till PP speglar delvis det förhållandet att även PP har sina rötter i Franco-diktaturen. Inom pariet finns strömningar som representerade av politiker med uttalade sympatier för Franco-erans militär-fascistiska system.

Det socialdemokratiska PSOE ökade med två mandat och blocket till vänster (SUMAR, en nybildad valallians bestående bland andra av Podemos och Izquierda Unida) behöll ställningarna. PSOE och SUMAR fick tillsammans 153 mandat. PP och VOX 169. För att nå majoritet i parlamentet krävs 176 mandat. De regionala små partierna kommer aldrig att ge högern stöd. Med dessa partiers stöd har vänstersidan möjlighet att fortsätta regera.

Lästips: Olle Svennings artikel i Aftonbladet Kultur, En spansk sensation.

You May Also Like