Låtsas-socialdemokraten Jimmy Jansson och högerpartiet Moderaternas Jari Puustinen trivs väldigt bra tillsammans. Och båda börjar mer och mer låta som SD:s lokale fanbärare Fredriksson. Illustration: Tommy Bimman Andersson.

Hans Bergström (S) kritiserar högersvängen i Eskilstuna

I Eskilstuna kommun med sin befolkning av idag 107 000 invånare har socialdemokraterna suttit i majoritetsställning alltsedan rösträttsreformen 1921. Kommunen har styrts antingen via egen majoritet eller i koalition med andra partier. Under två mandatperioder i början på 2000-talet styrdes kommunen av en röd-grön majoritet bestående av S, MP och V. Jimmy Jansson tillträdde som kommunstyrelseordförande i Eskilstuna 1 januari 2011.

Vid valet 2014 hade den röd-gröna alliansen två mandats övervikt i kommunfullmäktige gentemot oppositionen bestående av M, L, C KD och SD. Den 24 november ändrades förutsättningarna radikalt för politiken i Eskilstuna. Då fick kommunens starke man, Jimmy Jansson, ett mejl från en kommunfullmäktigeledamot som meddelade att han lämnade socialdemokraterna och tänkte bli politisk vilde. Den bräckliga majoriteten var nu ytterst sårbar. Arbetarekommunens styrelse gav mandat till Jimmy Jansson att sondera alla alternativ för en ny majoritet. Efter att fått klartecken från Arbetarekommunen började S att förhandla med M. Efter dryg två timmars förhandling hade de enats om ett politiskt dokument. Dagen efter togs kontakt med gruppledare för C som inte var svårövertalad att ingå i en ny majoritet i Eskilstuna. Den 5 december 2014 presenterade den ny politiska majoriteten S, M och C ett dokument som gick under namnet Kraftsamling för Eskilstuna.

Tiden i Eskilstuna sedan valet 2018

Den 14 juni 2018 togs ett historiskt beslut i Eskilstuna kommunfullmäktige då Eskilstuna som andra kommun efter Vellinge beslutade att ett tiggeritillstånd skall införas i Eskilstuna. En majoritet bestående av S, M, C och SD beslutade att passiv pengainsamling i Eskilstuna nu endast skulle få ske på vissa platser i Eskilstuna och om man innehade ett tillstånd. Tillståndet kostar 250 kr och gäller i 3 månader. Den 1/8 2019 trädde tiggeritillståndet i kraft.

För mig som är socialdemokrat i 3-e generation känns detta beslut tungt att bära. Den 14 juni 2018 när beslutet fattades i kommunfullmäktige tjänstgjorde jag som ersättare för S. i talarstolen deklarerade jag att jag lägger ned min röst. Samtidigt sade jag att det var en skammens och sorgens dag som kriminaliserar fattigdom och riktar udden mot utsatta och av sina hemländer kränkta medborgare företrädesvis med romsk bakgrund.

Vad har hänt i Eskilstuna sedan den 1 augusti för kommunens tiggare?

I Eskilstuna har vi ca 30 – 40 tiggare huvudsakligen av romskt ursprung från Rumänien och Bulgarien. Stadsmissionen berättar de tiggare sedan 1/8 som besöker Stadsmissionen skrämmande historier om hur allmänheten beter sig mot kommunens tiggare. Man frågar efter tillstånd och har de inget tillstånd jagas de bort från den plats de sitter på. De söker upp deras tillfälliga bosättningar i skogarna runt Eskilstuna och river ned dem och förstör deras tillhörigheter. Fruktan och rädsla sprider sig bland tiggarna. För Jimmy Jansson innebar införandet av tillstånd för att få bedriva passiv pengainsamling ett sätt att få kontroll över tiggarna och vilka de är. Min fråga till Jimmy blir: Vad gör du med den kunskapen Jimmy? Ser du till att skydda dem mot hån, spott och spe och förtryck från nitiska Eskilstunabor som efter 1 augusti 2019 tycker sig ha mandat att köra bort tiggare utan tillstånd?

Bostadsdiskriminering och utträngning av mindre bemedlade från Eskilstuna För den som söker bostad i Eskilstuna har den styrande majoriteten med S, M och C beslutat att den som inte har fast inkomst från arbete, pension eller studiemedel från CSN får inte längre hyra lägenhet i tre utsatta områden. Samtliga tre områden ägs av det allmännyttiga bolaget Kommunfastighet. Skälet från majoritetens sida sägs vara att de utpekade områdena inte klarar av en större ansamling av utsatta grupper utan egen försörjning. Följden blir att kommunen förhindrar bosättning av nyanlända i Eskilstuna.

Utförsäljning av allmännyttan

Den styrande majoriteten i kommunen har nu beslutat att sälja ut ca 600 av det kommunala bolagets fastigheter. Skälet till försäljningen enligt majoriteten är att få in likvida medel till att bygga nytt. Samtidigt som försäljningen inbringar x antal miljoner beslutar man att 300 milj. kronor av försäljningen skall gå till löpande utgifter i driftbudgeten inom skola, vård och omsorg genom en extra ägarutdelning. Under 4 år planerar man att sätta sprätt på minst 40 milj. kronor/år. Vad händer efter 4 år när dessa extra pengar till driftbudgeten är slut? Och hur skall Kommunfastighet klara sin ekonomi när hyresintäkter från ca 600 lägenheter försvinner i avvaktan på att nyproduktionen blir klar? Allmännyttan tillkom en gång på socialdemokratiskt initiativ för att erbjuda även mindre bemedlade möjlighet att kunna hyra en god bostad för sin familj. Nu säljs stora delar av beståndet av i rask takt till vem då? Risken är att man får in riskkapitalbolag som gör stora renoveringar och sedan tredubblar hyran vilket gör att gamla hyresgäster inte kan flytta tillbaka.

Politik på ett sluttande plan

Dessa ovanstående exempel visar att en ohelig allians med M leder till en kraftig högervridning av politiken. Samtidigt står ett allt starkare SD och applåderar den nya politiken i den gamla arbetarstaden Eskilstuna. Personligen känner jag mig rådvill och frågande inför den nya politiken som formas i slutna rum i Eskilstuna Stadshus långt ifrån oss vanliga gräsrötter i Eskilstuna Arbetarekommun. Min värdegrund om solidaritet med utsatta, jämlikhet och respekt för etniska grupper verkar sitta löst i min hemkommun. Vem ska diskrimineras härnäst i Eskilstuna av en alltmer högervriden politisk majoritet?

Hans Bergström
S-gräsrot i Eskilstuna

You May Also Like