Foto: Gunnar Gustafsson.

Gunnar Walls “Mörkläggning – Statsmakten och Palmemordet” i nyutgåva

Gunnar Walls bok Mörkläggning – Statsmakten och Palme utkom 1997. Den tilldelades 1998 Grävande Journalisters pris Guldspaden. Sedan många år har det varit slut på förlaget. Nu har en nyutgåva kommit, denna gång i ett band (981 sidor) istället för två. Också den nya utgåvan står Bokförlaget Kärret bakom.

Mörkläggning är en kritisk granskning av mordutredningen. Wall, som i egenskap av journalist på veckotidningen Internationalen, bevakat utredningen sedan mordet ägde rum 1986, har genom åren följt upp med ytterligare kritiska granskningar i böckerna Mordgåtan Olof Palme ( 2010), konspiration Olof Palme (2015) och Huvudet på en påle (2017). Dessa tre böcker på Bokförlaget Semic. Allmän gäller meningen att Gunnar Wall under alla år forskat och skrivit på ett sätt som präglats av djup seriositet.

Nyutgåvan av Mörkläggning är motiverad. Åren har gått och idag är det många som varken har egen erfarenhet av samhällsklimatet vid tidpunkten för mordet eller egna minnen av skeendena under utredningens första tio år. Boken penetrerar grundligt Hans Holmérs märkliga insats och det så kallade PKK-spåret, SÄPO:s buggningsverksamhet, ”affären” Ebbe Carlsson och åtalet mot missbrukaren Christer Pettersson.

I det nyskrivna förordet understryker Gunnar Wall den enorma förskjutning, i förhållande till den politiska linje vi förknippar med Olof Palme, som ägt rum sedan 80-talet. Privatiseringarna, marknadslösningarna och anpassningen till NATO står i diametralt motsatsförhållande till den linje som förespråkades av Palme, och som även så tydligt präglar hans resonemang i den sista intervjun som han gav – eftermiddagen den 28 februari 1986, några timmar innan han mördades.

Gunnar Wall redovisar fakta. På grundval av fakta skapar han sammanhang. Också hans hypotetiska resonemang, när de förekommer, är förankrade i fakta; och därför alltid intressanta och meningsfulla.

Wall är en grävande samtidshistoriker med en betryggande källkritisk hållning. Men han är samtidigt också den engagerade medborgaren och demokraten som envist vägrar acceptera att omständigheterna kring mordet på Sveriges statsminister tillåts begravas under desinformation och undanhållande av relevanta fakta. Han söker sanningen om mordet, och han gör det därför att han menar att ett uppdagande av sanningen är av fundamental betydelse för den svenska demokratin.

Mörkläggning är en bok som bör läsas av alla dem som liksom Wall anser att öppenhet och demokrati alltid måste värnas.

Gunnar Wall driver sedan flera år också en blogg som är öppen för diskussion om hur utredningen genom åren bedrivits; liksom om fakta som framkommit och fortfarande framkommer kring mordet på Olof Palme.

Gunnar Wall. Foto: Sara Wall.

 

You May Also Like