De av Gunnar Wall författade fyra böckerna om mordet på Olof Palme och mordutredningen.

Gunnar Wall har fått “Guldspaden” för sin forskning om Palmeutredningen – För andra gången!

Årets vinnare av Grävande Journalisters pris Guldspaden har utsetts. I bokklassen blev det journalisten och författaren Gunnar Wall som i hård konkurrens tilldelades det prestigefyllda priset.

Priset till Wall grundade sig på hans senaste bok, Rättsskandalen Olof Palme, om utredningen av mordet på Olof Palme.

Redan 1998 fick Gunnar Wall Guldspaden, då för hans första bok om utredningen, Mörkläggning – Statsmakten  och Palmemordet (1997). Också två andra av Walls böcker, Mordgåtan Olof Palme (2010) och Konspiration Olof Palme (2015), är helt ägnade åt mordet på Olof Palme och mordutredningen.

Guldspaden. Ett prestigefyllt pris, gjutet i brons.

Gunnar Wall inledde på allvar sina forskningar kring mordutredningen redan 1987, då som journalist på tidningen Internationalen. Han har genom åren för sin seriositet, källkritiska noggrannhet och envishet vunnit stor respekt – inte bara bland journalistkollegor utan även långt utanför den kretsen.  Även bland många poliser som i olika skeden varit knutna till mordutredningen har Gunnar Walls insatser rönt uppskattning.

Den nu publicerade boken har två huvudteman. Det ena är att utpekandet av Stig Engström, den så kallade “Skandia-mannen”, som den som sköt Olof Palme, helt saknade grund. Det andra är att åklagaren Krister Petersson och hans spaningsgrupp kom in på Engström utifrån en undersökning av spår som pekade mot en konspiration med militära inslag – en konspiration som också kunde ha inbegripit underavdelningar av det formellt i slutänden NATO-kontrollerade nätverket Stay-Behind, en CIA-skapelse med rötter i det kalla kriget.

Krister Petersson lade 2020 ner mordutredningen. Istället för att gräva vidare utmed konspirationsspåret valde han att som slutpunkt utse Stig Engström till en i någon diffus mening “trolig” ensam gärningsman.

Gunnar Wall har i sin nu prisbelönta bok övertygande visat att Stig Engström inte var den som sköt Olof Palme. Han har också övertygande argumenterat för att Stig Engström med största sannolikhet inte heller överhuvudtaget hade med mordet att göra.

Samtidigt påvisar Gunnar Wall att det fanns starka skäl att inte lägga ner utredningen. Det fanns 2020 en uppsjö av genom åren ackumulerade uppgifter som starkt pekade i riktning mot att mordet på Olof Palme var planerat och organiserat.

I en kommentar till guldspadepriset har Gunnar Wall sagt att han hoppas att det ska bidra till att rentvå Stig Engström.

Gunnar Wall.

You May Also Like