Jeff Bezos. Världens rikaste man, med en aktuell privat förmögenhet uppgående till 1 500 miljarder kronor. Huvudägare i föetaget Amazon. Etablerar sig nu i Eskilstuna. Om detta har eFOLKET skrivit tidigare. Se länkar under under artikeltexten. (Bilden, beskuren, är hämtad från The Guardian.)

Den Eskilstuna-aktuelle miljömarodören Bezos anställda avslöjar Amazons hyckleri

Tusentals anställda kritiserar Amazons bristande klimatarbete

Över 6 000 Ama­zo­nan­ställ­da kräver att fö­re­ta­gets ledning gör mer för att motverka kli­mat­för­änd­ring­ar. I ett öppet brev skriver de att Amazon borde göra sig oberoende av fossila bränslen, införa en policy för att minska kol­di­ox­id­ut­släpp samt pri­o­ri­te­ra mil­jöpå­ver­kan vid af­färs­be­slut.

I brevet punktar de anställda exempel på brister:

Vi har inte en offentlig plan över för att nå nollutsläpp inom den tidslinje som krävs av vetenskapen. Vårt mål att nå 100% förnybar energi har inget måldatum. Dessutom innebär inte Shipment Zero att utsläppen måste minska jämfört med nuvarande nivåer. Med tanke på hur Amazon växer kan vårt mål om att minska transporternas netto-utsläpp med 50% före 2030 fortfarande innebära en utsläppsökning.

Shipment Zero förbinder sig bara till netto-utsläppsminskningar, vilket gör det möjligt för oss att fortsätta släppa ut. Vi beställde nyligen 20 000 dieselbilar vars utsläpp måste klimatkompenseras. Kompensationen kan innebära skogspolitik som förskjuter inhemska samhällen, och de gör inget för att minska vår dieselförorening, som oproportionerligt skadar mörkhyade samhällen.

Vi har en AWS (molntjänst) för olje- och gasinitiativ som hjälper fossila bränsleföretag att accelerera och expandera olje- och gasutvinning. För att avvärja katastrofal uppvärmning är vetenskapen tydlig: vi måste hålla fossila bränslen i marken.

Vi donerar till klimatfördröjande lagstiftare: Medan Amazon har anslutit sig till en rad hållbarhetsorganisationer som Corporate Eco Forum och det amerikanska rådet för förnybar energi donerade vi till 68 medlemmar av kongressen 2018 som röstade mot klimatlagstiftningar 100% av gångerna.

Våra hållbarhetsmål saknar kontext. Till exempel har vi satt upp ett mål på minst 50 solinstallationer i lageranläggningar senast 2020. Det motsvarar endast 6% av byggnaderna i vårt globala nätverk och en bråkdel av vårt totala koldioxidutsläpp.

Ledningen slår dock ifrån sig kritiken.

“Vi har lanserat flera stora och ef­fekt­ful­la mil­jöpro­gram och jobbar hårt på att integrera för­håll­nings­sät­tet över hela Amazon” säger bolagets ta­les­per­son Sam Kennedy i ett uttalande.

“Tidigare i år meddelade vi att vi kommer att vara öppna med våra globala kol­di­ox­id­ut­släpp och våra re­la­te­ra­de mål och program. Vi till­kän­na­gav också Shipment Zero, vår vision att 50 procent av alla Ama­zon-för­sän­del­ser ska ha netto noll utsläpp före 2030.”

Trots den konkreta kritiken mot Shipment Zero och målen i brevet är det alltså just det som ledningen väljer att lyfta. Frågan är om Sam Kennedy över­hu­vud­ta­get läst det väl­for­mu­le­ra­de och källtunga brevet.

Beatrice Rindevall

Texten har tidigare varit publicerade på Supermiljöbloggen http://supermiljobloggen.se/
eFOLKET har fått medgivande om denna publicering.

Länk till texten

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2019/04/tusentals-amazonanstallda-i-hard-kritik-mot-foretagets-bristande-klimatarbete

Länk till de Amazonanställdas brev:
https://medium.com/@amazonemployeesclimatejustice/public-letter-to-jeff-bezos-and-the-amazon-board-of-directors-82a8405f5e38

Länkar till tidigare eFOLKET-artiklar om Jeff Bezos och Amazon:

Eskilstuna-aktuell kapitalist, klimatmarodör och arbetarplågare skyfflar över 330 miljarder till glad ex-hustru

och

Arbetarna på Amazon reser sig mot den Eskilstuna-aktuelle storkapitalistens hemska metoder

 

You May Also Like