– Det här är ett väldigt viktigt samarbete. Syftet är ju att vi ska gå på dem som utnyttjar systemet för egen vinning och som sysslar med multikriminalitet, säger insatsledare Markus Kron som är nöjd efter veckans insats i Eskilstuna…

Gemensam insats mot arbetslivskriminalitet i Eskilstuna

Tidigare nu i veckan genomfördes flera myndighetsgemensamma kontroller i Eskilstuna. För Polisens del slutade insatsen med misstanke om brott på två punkter. Insatsen beskrivs som en en del i A-krim, som är en regional samverkan mellan flera olika myndigheter.

Det var i torsdags som insatsen genomfördes genom ett samarbete mellan bland annat  lokalpolisområdet, Gränspolisen, Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, Jämställdhetsmyndigheten och Skatteverket. Den här gången riktade sig insatsen mot två typer av branscher, där man kontrollerade en byggarbetsplats samt ett företag inom fordonsbranschen.

Försökte gömma sig från Polisen

På plats på en av arbetsplatserna anträffades en kvinna som fick poliserna att misstänka innehav av narkotika. Vid en kontroll på platsen kunde det dock inte styrkas. Man fann också en man som försökte gömma sig från polispatrullen, men som sedan kunde kontrolleras. Han befann sig olovligen i Sverige och är nu tagen i förvar.

Insatsledare Markus Kron är nöjd:

– Jag är jättenöjd med Polisens agerande. Det är ofta så att det kanske är de andra aktörerna som får mer resultat vid den här typen av insatser än vad vi inom Polisen får. Men i detta fall fick ju vi faktiskt en person tagen i förvar och ett misstänkt narkotikabrott på vårt bord, säger Markus Kron.

Den förvarstagne mannen beläggs nu med flera års återreseförbud till Sverige.

Flera brister på arbetsplatserna

Flera av de andra myndigheterna fann även de brister på de kontrollerade arbetsplatserna. Bland annat stoppades arbete på hög höjd, då det ansågs finnas otillräckliga säkerhetsåtgärder. Insatsen under torsdagen kunde genomföras obehindrat.

– Det var någon som försökte gömma sig och visade falskt id initialt när vi kom, men i övrigt var det väldigt lugnt. Alla inblandade kunde utföra sina kontroller utan problem, berättar insatsledare Markus Kron.

“Utnyttjar systemet för egen vinning”

– Det här är ett väldigt viktigt samarbete. Syftet är ju att vi ska gå på dem som utnyttjar systemet för egen vinning och som sysslar med multikriminalitet, säger Markus Kron avslutningsvis.

Läs också:

Polisen om den senaste tidens grova våldsbrott i bland annat Eskilstuna

You May Also Like