Hel plötsligt börjar, eller slutar, denna gång-cykelbanan rakt ut i körbanan. Foto: Rolf Waltersson.

Gång- och cykelbanan i Eskilstuna som Gud glömde

Detta är texten till en insändare till Eskilstuna-Kuriren, som jag även publicerar i eFOLKET. Får jag svar återkommer jag med att redovisa svaret.

Det kan ju vara intressant att få veta varför man bygger en gång- och cykelbanestump på 200 meter mitt i “ingenstans”, och sedan låter bli att underhålla den.

Jag läser i E-K 26 juni att Malmköpingsvägen, väg 53, ska få ny sträckning. Den nuvarande smala vägen Viptorp-Stenkvistarondellen har tät och tung trafik. Ingen vägren att “fly ut på” för de som cyklar.

Sträckan är olycksdrabbad och saknar cykelbana…” skriver E-K.

Men det är inte hela sanningen. Det finns faktiskt en kombinerad gång- och cykelbana. Det är en liten stump på knappt 200 meter. Sett från Malmköpingshållet sträcker den sig från infarten till bilskroten och fram till där 70-skyltarna står, vilket är cirka 50 meter innan nya infarten till Nyby avfallsstation.

Det märkliga med denna gång- och cykelbana är att den är totalt bortglömd. Den byggdes för kanske 20-30 år sedan, eller ännu tidigare. Inget underhåll. Gräs och buskar har tagit över så att denna gång- och cykelbana är en smal kostig. Ingen snöröjning på vintern.

Skylt som markerar att det är “gång- och cykelbana” finns bara från ena hållet, vid infarten till bilskroten. Från andra riktningen finns ingen skylt som talar om för gående och cyklister att denna nästan osynliga kostig är en gång- och cykelbana.

Man undrar vem som kom på idén att anlägga denna lilla stump som börjar och slutar i “ingenstans”.

Dessutom – varför bygga denna stump, och sedan strunta i att underhålla den? Vägverket, kommunen, eller båda i samverkan?

Jag har även vinterbilder som visar att denna gång- och cykelbana, som ligger som i ett dike, är fylld med is och snö och totalt omöjlig att cykla på.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like