Nu är det dags igen – Profitskolor får “körförbud” av Skolinspektionen

Det har blivit vardagsmat. Nyheter att Skolinspektionen stoppar friskolor på grund av allvarliga brister.

Så sent som 19 juni skrev jag om Citygymnasiet i Västerås som fått “körförbud” av Skolinspektionen.

Nu är det Thoren Bussines School i Solna som får sitt tillstånd att bedriva skolundervisning indraget.

Enligt skolinspektionen har skolan “över tid visat en bristande förmåga eller vilja att följa gällande regler”.

Bland annat har eleverna fått för lite undervisningstimmar:

“När undervisningstiden kontrollräknades framkom att eleverna gått miste om mellan 70 och 254 timmar bara under årskurs tre”,
—skriver Skolinspektionen.

Jag antar att man menar “undervisningstimma”. En undervisningstimme är 45 minuter.

Många elever får underkänt i matematik. Lärare uppger att det beror på att resurserna är för låga.

Rektorn håller inte med utan menar att lärarna i stället måste “se över bedömningarna”.

I klarspråk måste “se över bedömningarna” vara en uppmaning att sätta “glädjebetyg” så att eleverna på så vis får godkända betyg.

Skolinspektionens beslut att dra in “körkortet” gäller även för Thoren Innovation School i Malmö där man stoppar all undervisning för El & energiprogrammet från och med 31 juli. Vad som brister är bland annat praktikplatser för eleverna.

Även Thoren Bussines School i Stockholm får “hård kritik och hot om vite” på 1 miljon om man inte åtgärdar de allvarliga bristerna.

Skolinspektionen uppmanar alla elever och föräldrar att prata med sina hemkommuner om vilken gymnasieutbildning de ska få i höst.

Thorengruppens vd Ola Rönnqvist säger till SVT att man kommer att överklaga inspektionen beslut:

“Vi håller med om att det finns brister som ska åtgärdas, men att Skolinspektionen går för drastiskt fram när man återkallar tillståndet”. (se lästips)

Om nu Skolinspektionens beslut står fast efter en överklagan, innebär det att det nu blir elevernas hemkommuner som i all hast och med kort varsel måste garantera att alla elever får sin gymnasieutbildning.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like