Nyårstalet hålls av Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Sofie Wågström (S) och kommer att sändas i Kommunens digitala kanaler…

Fyrverkerier och digitalt nyårstal när Eskilstuna firar in 2023

Eskilstuna Kommun arrangerar traditionsenligt ett nyårsfirande med nyårstal och fyrverkerier. Det är Kommunfullmäktiges ordförande som varje år beslutar om arrangemanget ska genomföras eller inte. Kommunens officiella nyårsarrangemang hålls i år som planerat.

Ett traditionellt fyrverkeri genomförs vid Strömsholmen inne i centrala Eskilstuna vid tolvslaget som Eskilstunaborna är välkomna att ta del av. Nyårstalet hålls av Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Sofie Wågström (S) och kommer att sändas i Kommunens digitala kanaler.

En så låg ljudnivå som möjligt

Det officiella fyrverkeriet, som beräknas pågå i maximalt 10 minuter vid tolvslaget, är tänkt att också bidra till att minska behovet av privata fyrverkerier och därmed minska de sammanlagda ljud- och miljöstörningarna, menar Kommunen.

År 2018 beslutade Kommunfullmäktiges ordförande att fyrverkeriet ska hålla en så låg ljudnivå som möjligt (dock inte helt tyst).

– Beslutet togs för att tillmötesgå de som tycker att ljudnivån varit för hög. Bedömningen är dock att många Eskilstunabor vill ha ett traditionellt och officiellt fyrverkeri, säger Kommunfullmäktiges ordförande, Ann-Sofie Wågström (S).

Ann-Sofie Wågström

Digitalt nyårstal

I år kommer Ann-Sofie Wågströms nyårshälsning att spelas in i förväg. Talet kommer sedan att finnas tillgängligt på Kommunens digitala plattformar där Eskilstunaborna kan ta del av det. Det läggs ut en stund innan tolvslaget. Men det blir alltså inget tal från kyrktrappan vid Klosters Kyrka, som ju annars varit en tradition inför tolvslaget. Ann-Sofie Wågströms nyårshälsning kommer bland annat att kunna ses på Eskilstuna Kommuns Facebook-sida.

Eskilstuna Kommuns fyrverkeriapparat uppges i år kosta någonstans mellan 125.000 och 150.000 kronor…

You May Also Like