Friskolor plockar russinen ur kakan – Sållar bort elever med särskilda behov

Nu har ytterligare bevis på att friskolor vill sålla bland elever genom att välja bort de som har särskilda behov av olika slag.

För ett par år sedan hörde jag ett program på radion där man ringde upp några friskolor och frågade om det fanns platser kvar. Den ene som ringde uppgav att det gällde ett barn som satt i rullstol.

Den andre uppgav att det gällde ett barn med en “diagnos”, kommer inte ihåg vad det var för diagnos.

Svaret blev att det tyvärr är fullt på skolan – att man inte kan ta emot fler elever.

Vid en uppringning några minuter senare visade sig att det fanns platser kvar när man uppgav att det var elever som inte krävde extraresurser av något slag.

Idag, 2 februari, hör jag ett kort nyhetsinslag på Sveriges Radio, P1:

“Skolinspektionens granskning av 30 friskolor visar på brister hos 24 av skolorna när det gäller antagning av nya elever.

Skolan ska vara öppen för alla elever, men det har mer än en gång rapporterats om friskolor som på ett eller annat sätt sållar bland de sökande.

Enligt myndigheten efterfrågar mer än hälften av skolorna mer information än vad de har rätt till i ansökningsformuläret – till exempel om eleven har ett annat modersmål än svenska eller om eleven fått specialpedagogiska insatser”, skriver Sveriges Radio.

Den som vill gräva ner sig i den här frågan kan gå in på Skolinspektionens rapport:

“Fristående skolors mottagande och urval av elever till förskoleklass och grundskola”

I sammanfattningen kan man bland annat läsa:

“Av skollagen framgår det att varje fristående förskoleklass och grundskola ska vara öppen för alla elever som har rätt till utbildning i dessa skolformer. Viktiga förutsättningar för att uppfylla detta krav på öppenhet är att alla vårdnadshavare och elever ges likvärdiga möjligheter att välja skola och att alla elever har likvärdiga möjligheter att tas emot på den skola de har valt. Enskilda huvudmän har samtidigt möjlighet att begränsa mottagandet till en fristående skola till vissa elevgrupper och göra ett urval om det finns fler sökande än platser. Detta kräver att det är tydligt, transparent och förutsägbart vad som gäller för att kunna få en plats vid en fristående skola, och att urvalet sker utifrån sakliga och objektiva urvalsgrunder.

I dagsläget är kunskapen begränsad om hur fristående skolors mottagande och urval av elever går till. Samtidigt finns det uppgifter från media och Skolinspektionens tillsynsverksamhet som visar att mottagande och urval av elever till fristående skolor riskerar att inte alltid ske på ett korrekt sätt.

Det är mot denna bakgrund som Skolinspektionen har genomfört denna tematiska tillsyn”.

Bakom detta något torra byråkratispråk från Skolinspektionen kan man läsa ut att många friskolor sållar bort elever med särskilda behov eftersom de kräver extraresurser av olika slag och därmed drar ner lönsamheten.

Man vill helt enkelt “plocka russinen ur kakan” och låta de kommunala skolorna ta hand om de “bråkiga” som kräver extra insatser.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like