Föreläsaren Oscar Barejas från Latinamerika-grupperna.

Föreläsning om Colombia på Eskilstuna Folkhögskola

Lördagen den 2 april gästades Eskilstuna och Eskilstunas Folkhögskola av Latinamerikagruppernas folkbildningsansvarige Oscar Barejas. Arangörer var Latinamerikagruppernas lokalgrupp i vår stad.

Ämnet för lördagseftermiddagens sammankomst var situationen för de mänskliga rättigheterna i Colombia. Oscar Barajas har själv sina rötter i Colombia och familjen flydde till Sverige efter att Oscars farfar som var aktiv människorättskämpe mördats av högerextremister.

Mötets inleddes med visning av valda delar av filmen “En verklig Fred”. Oscar Barajas tog därefter till orda.

Colombia har ju genomlidit decennier av väpnad konflikt. Grunden för denna konflikt har varit de stora orättvisorna och fattigdomen som majoriteten tvingats leva i. Fortfarande äger 1 procent av befolkningen 81 procent av jorden. Det fredsavtal som framförhandlats har lett till att väpnade vänsterstyrkor lagt ner vapnen.

Ojämlikheten är skriande i Colombia.

Högern och den av högerregeringen dominerade armén har behållit sin beväpning. Resultatet att är att mördandet har fortsatt. I hela världen dödades 227 miljöaktivister under år 2020. 65 av dessa mord skedde i Colombia. Landet har länge varit den farligaste platsen i världen om du är fackligt aktiv. Under år 2021 mördades 145 oppositionella aktivister.

Armésoldater.

När fredsavtalet 2016 skulle tas röstade faktiskt 51 procent mot det. På landsbygden där man lidit under inbördeskriget röstade en stor majoritet för. Men många inom städernas medelklass följde regimens och högerns skräckpropaganda. Fredsavtalet fick arbetas om och antogs senare av parlamentet.

Värt att notera är att den nuvarande presidenten Ivan Duque Marquez var emot att överhuvudtaget ingå fredsavtalet. Regimens propaganda mot avtalet har varit frenetiskt. Bland annat har man hetsat mot förbättringar för kvinnors och HBTQ-personer enligt avtalet ska få åtnjuta.

Den svenska regeringens agerande har minst sagt präglats av dubbelhet. Sveriges regering var pådrivande för att få avtalet att bli verklighet och Sverige har bidragit med över en miljard kronor (fördelade över 5 år) för arbetet med mänskliga rättigheter, jämställdhet och klimatåtgärder.

Å andra sidan inledde Sverige direkt efter fredsavtalet ingick ett avtal med Colombia som ska möjliggöra försäljning av JAS-Gripen. Varje sådant plan kostar cirka en miljard kronor.

Svenska 7 AP-fonden har också köpt in sej i bolaget Glencore som äger den miljömässigt kontroversiella kolgruvan Cerrejon. Sveriges två ansikten i världen manifesterar sej alltså också i Colombia.

Oscar Barajas berättade också om Latinamerikagruppernas arbete och filosofi. Han menade att välgörenhet är något som sker vertikalt, uppifrån och ner. Solidaritet däremot sker horisontellt mellan krafter som stöder varandra. Latinamerikagrupperna samarbetar i Latinamerika bl.a. Med bonde-nätverket Via Campesina, i Bolivia med organisationen för ursprungsfolkens kvinnor Bartolina Sisa och i Guatemala med ett nätverk som organiserar Maya-indianer.

Matsuveräntet är ett centralt begrepp för Latinamerikagrupperna. Det betyder att folken ska ha makten över matproduktionen som ska vara inriktad på produktion med hög kvalitet istället för monokultur (en enda eller ett fåtal grödor för export).

Oscar Barajas berättade att han trots allt är optimist. I det nyss timade parlamentsvalet blev en vänsterallians största parti. Dock ej med en majoritet bakom sej. I det kommande presidentvalet finns det alltså en chans att vi får en vänsterseger. Det har aldrig hänt tidigare i Colombia, ett land där valen kantats med högerterror och mord på kandidater. De närvarande kunde efter en diskussionsrunda konstatera att Latinamerikagrupperna återigen anordnat ett intressant och lärorikt möte. Man lovade att fortsätta och återkomma med fler sammankomster.

Peter Widén

Colombia idag:Protester mot mördandet av folkliga aktivister.

You May Also Like