Gutavo Petro. Foto: Caracol Radio.

Internationell mobilisering mot planerad kupp i Colombia

  • Texten tidigare publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida – Översättning: Zoltan Tiroler.

I veckan varnade fler än 400 parlamentsledamöter, borgmästare, tidigare presidenter och fackföreningsledare från drygt 20 länder att en “mjuk kupp” förbereds mot Colombias progressiva president Gustavo Petro. I sitt öppna brev, på initiativ från Progressive International, uppmanade undertecknarna “anhängare av demokrati överallt att ställa upp.”

Ända sedan Colombias förste progressive regering, under ledning av president Gustavo Petro, vicepresident Francia Marquez och “Historiska Pakten” i Kongressen, så har Colombias traditionella makter organiserat sig för att återställa den gamla ordningen som karaktäriseras av extrem ojämlikhet, förstörelse av miljön och statligt understött våld.

Nu, mindre än ett år sedan Petro-regeringen installerades, använder de sig av den kombinerade makten av statens olika myndigheter, de stora medierna och juridiska instanser för att stoppa reformerna, hota regeringens anhängare, avsätta ledarskapet och smutskasta dess image internationellt.

Målet för denna väl koordinerade kampanj är tydlig: att skydda de traditionella makteliterna från folkliga reformer som skulle höja lönerna, förbättra hälsovården, skydda miljön och skapa fred i landet.

Brevet visar den enorma bredden i stödet för Colombias demokrati och dess progressiva regering. Den uppmärksammades i internationell press, inklusive i El Pais, Folha, Humanité och The Intercept.

Gustavo Petro har lovat att uppfylla det mandat han är vald till: att främja fred, social- och miljömässig rättvisa. Han har informerat om brevet på sina sociala medier. Han har också manat till folklig mobilisering i landet. En uppmaning som följdes av stora människomassor.

The Progressive International kommer att fortsatt vara uppmärksam på ansträngningarna att försöka skydda Colombias demokrati och sociala framsteg.

The Progressive International Secretariat
12 juni 2023

You May Also Like