Bildklipp från svenskafreds.se

FÖRÄNDRINGEN ÄR HÄR – KÄRNVAPEN FÖRBJUDS!

Om lite mindre än två månader – den 22 januari 2021 – träder FN:s kärnvapenförbud i kraft. Det är en historisk seger för alla oss som engagerat oss i kampen för en kärnvapenfri värld.

Det var på FN-dagen den 24 oktober som vi nåddes av nyheten om att Honduras ratificerat FN:s kärnvapenförbud. Därmed hade 50 stater ratificerat avtalet så att det kan träda i kraft och göra kärnvapen olagliga.

– Världens enda ännu tillåtna massförstörelsevapen blir äntligen olagliga. Det är fantastiska nyheter och resultatet av civilsamhällets intensiva arbete i mer än 70 år. Det är förstås en sorg att Sverige ännu inte gått med i förbudet, men det är något vi får se till att ändra på, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.

Förbudet träder i kraft den 22 januari 2021 och innebär att alla länder som ratificerat det enligt lag är bundna att följa det. Men även länder som inte gått med i förbudet kommer att märka av att det träder i kraft. Förbud är kraftfulla verktyg – det vet vi av erfarenhet från tidigare förbud mot personminor och klustervapen.

Trots att Sverige 2017 röstade ja till att anta FN:s kärnvapenförbud har Sverige ännu inte anslutit sig till förbudet. Det är ett djupt beklagligt brott mot svensk nedrustningstradition att stå utanför när en nedrustningskonvention träder i kraft. Tillsammans med ett antal andra organisationer arbetar vi för att Sverige ska ansluta sig och tydligt ta ställning mot kärnvapen.

Setsuko Thurlow
som överlevde atombomben över Hiroshima 1945

Liknande artiklar