Bildklipp från svenskafreds.se

FÖRÄNDRINGEN ÄR HÄR – KÄRNVAPEN FÖRBJUDS!

Om lite mindre än två månader – den 22 januari 2021 – träder FN:s kärnvapenförbud i kraft. Det är en historisk seger för alla oss som engagerat oss i kampen för en kärnvapenfri värld.

Det var på FN-dagen den 24 oktober som vi nåddes av nyheten om att Honduras ratificerat FN:s kärnvapenförbud. Därmed hade 50 stater ratificerat avtalet så att det kan träda i kraft och göra kärnvapen olagliga.

– Världens enda ännu tillåtna massförstörelsevapen blir äntligen olagliga. Det är fantastiska nyheter och resultatet av civilsamhällets intensiva arbete i mer än 70 år. Det är förstås en sorg att Sverige ännu inte gått med i förbudet, men det är något vi får se till att ändra på, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.

Förbudet träder i kraft den 22 januari 2021 och innebär att alla länder som ratificerat det enligt lag är bundna att följa det. Men även länder som inte gått med i förbudet kommer att märka av att det träder i kraft. Förbud är kraftfulla verktyg – det vet vi av erfarenhet från tidigare förbud mot personminor och klustervapen.

Trots att Sverige 2017 röstade ja till att anta FN:s kärnvapenförbud har Sverige ännu inte anslutit sig till förbudet. Det är ett djupt beklagligt brott mot svensk nedrustningstradition att stå utanför när en nedrustningskonvention träder i kraft. Tillsammans med ett antal andra organisationer arbetar vi för att Sverige ska ansluta sig och tydligt ta ställning mot kärnvapen.

Setsuko Thurlow
som överlevde atombomben över Hiroshima 1945

You May Also Like