Folk och Försvar på krigsstigen

Jag tittade lite förstrött på några nyhetsrapporteringar på TV från årets Folk och Försvars konferens i Sälen och slogs av att så många av de deltagande militärerna var klädda i kamouflageuniformer.

En som stack ut lite extra var den stjärnbeströdde Nato-befälhavaren Christoffer G Cavali. Inte nog med att hans kamouflageuniform gick i ljusa färger, som om han just kommit från något ökenkrig. Byxbenen var nerstuckna i grova marschkängor, som zoomades in av TV-kameran. Signalen var tydlig: “Vi är beredda för krig”.

Lite kamouflage

Det enda som fattades på denna Natoöverste var kamouflagemålningen i ansiktet och några granruskor på huvudet.

Flera talare inledde sina anföranden högtidligt: “Ers kungliga högheter. Ers excellenser. Kära deltagare på rikskonferensen”. Någon lade till: “Sjömän och militärer”, så att ingen skulle känna sig utanför och bortglömd.

Stämningen på årets Folk och Försvar sammanfattas av Eric Rosén i rubriken på ett inlägg på Aftonbladets kultursida:

Total enighet, dumt nog. Det luktar krut på Folk och Försvars konferens där även journalister ses som en del av totalförsvaret”. (Se lästips)

Huvudsakligen handlade konferensen om nödvändigheten av militär upprustning. Två procent av BNP räcker inte. Två procent är ett golv. Det kommer att behövas betydligt mera.

Det pratade mycket om Sveriges Natoansökan, och att det är bråttom. Varje dags försening kan vara förödande, inte bara för Sveriges säkerhet utan även för hela Europas säkerhet.

Vi talar inte om Turkiet?

Inte ett ord om Turkiet, demokrati och brott mot mänskliga rättigheter. Att det nu är diktaturen Turkiet som ställer krav på demokratin Sverige för att godkännas som Nato-medlem sågs inte som något dilemma.

Det rådde i stort sett total enighet bland militärer, politiker och experter på krigföring, taktik och krigspsykologi.

Till och med Vänsterpartiets företrädare Hanna Gunnarsson fick en släng av sleven: “Det är bra att det finns enighet. Det är bra att partierna närmar sig varandra i synen på försvaret”, lär hon ha sagt enligt Eric Roséns artikel i Aftonbladet.

Det är logiskt… om vi tar bort logiken

Om det stämmer tycker jag det är illa, därför att jag själv är Vänsterpartist och motståndare till den militära kapprustningen vi nu ser. Men framför allt till det “militära tänkandet” som tycks vara ganska begränsat och bygger på den något motsägelsefulla slutsatsen: “bästa sätter att få fred är att rusta för krig”.

Om det stämmer vore det bästa för freden att alla länder i hela världen gör en gigantisk militär upprustning.

En av de “bejublade” föredragshållarna var Gudrun Persson från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som talade på temat om fredlig samexistens. Redan inledningsvis slog hon fast att fredlig samexistens mellan Ryssland och Europa är omöjlig. Jag har lyssnat igenom hennes anförande på drygt 16 minuter. Hon inleder från talarstolen:

Är fredlig samexistens med Ryssland möjligt? Svaret är NEJ!”. Sedan tar hon sina papper och börjar gå bort från talarstolen.

Pöbelmentalitet

Publiken fattar galoppen, börjar skratta, applådera och nicka instämmande: “fredlig samexistens med Ryssland är omöjligt”.

Gudrun Perssons tanke bygger på att ryssarna, inte bara dess ledning under despoten Putin, av födsel och ohejdad vana har nån slags ond gen som innebär att de är våldsamma, krigiska, maktlystna, imperialistiska och opålitliga.

Vid 2022 år Folk och Försvar förklarade Gudrun Persson i sitt anförande att denna medfödda ryska ondska ibland måste tränas upp genom indoktrinering i skolorna där man får lära sig om “fosterlandskärlek”, “patriotism”, “flaggviftande” och annat för att hålla den krigiska lågan brinnande.

Lustigt nog är att det luftvärnssystem som Sverige nyligen köpt från USA för en väldig massa miljarder har namnet PATRIOT.

Fy för en glad vakthund

Dessa krigiska ryssar får mig att tänka på när jag var hundförare i lumpen, F16. Vi hade 12 schäfrar, varav sex var vakthundar. På nätterna ställdes vakthundarna ut i hangarer och bergsnedfarter. Tanken var att de skulle börja skälla som galningar om det kom någon människa. Då gick larmet igång och flottiljpolisen och jag/hundföraren skulle ge sig den plats där larmet gått.

Men dessa vakthundar blev med tiden snälla och godmodiga. Då skulle det hetsas att bli arga och skälla på främmande människor. Man tränade dem med att främmande människor kom springande. Samma som med ryssar. Blir de för snälla måste de indoktrineras att bli arga “patrioter”.

Kan det vara bra med mera än ett perspektiv?

I sin artikel i Aftonbladet skriver Eric Rosén:

Kvinna till kvinna är en av de få organisationer på plats som lyfter fram andra perspektiv. De är inte inbjudna att delta i några samtal på scen. Petra Tötterman Andorff betonar att hon inte är pacifist. “Men militära medel är bara ett av väldigt många verktyg som en stat har att tillgå. Jag skulle gärna se att vi ägnade lika mycket tid åt strategiska diskussioner om till exempel diplomati, handel och bistånd”.

Även Svenska Freds medverkade vid Folk och Försvars konferens i Sälen. Men även de fick nöja sig med en tillbakadragen roll bakom kulisserna och hamnade därför utanför de stora mediernas bevakning.

På tal om media och journalister:

På måndagens stora middag sitter många av journalisterna med och äter, bryter bröd med hovet, statsråden och militärerna. Det kan man förstå, där finns information att hämta, men det bör också ifrågasättas. SVT:s vd Hanna Stjärne och Sveriges Radios vd Cilla Benkö åker upp från Stockholm för att vara med på middagen. De rapporterar inget därifrån, håller inga anföranden. De tycks vara här som en del av totalförsvaret och den nationella enigheten”, skriver Eric Rosén.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like