Bildskapare: Rilson S. Avelar / pixabay.

Nyhögern sprider i den offentliga debatten doften från politikens rektum

Liksom på 30-talet krymper nu den liberala och den något så när anständigt konservativa borgerligheten, och ger plats för en auktoritär, intolerant, unket nationalistisk, gapig, militant, militaristisk, våldsbejakande och anti-intellektuell strömning inom högern. Insändarskribenten Grumpy är mycket bekymrad.

*****

Anständigt är enligt SAOL sådant “som håller sig till sociala normer” eller “hygglig”. Och vad det innebär rör sig över tid. På samma sätt som klimatet stillsamt blir varmare och driver vår civilisation mot stupet utan att vi riktigt märker det, blir doften från vår uppfattning om vad som är anständigt alltmer brun.

Jag kommer i denna spaning visa att förloppet är logiskt och att all skuld måste läggas på något jag här helt övergripande kommer att benämna – högern.

Orsak och verkan kan om man tar ett övergripande perspektiv på samhällsdebatten härledas till högerns totala fokus på de sämsta delarna i samhällskroppen. Under rubriken lag och ordning söker högern ihärdigt efter samhällets misslyckanden för att åberopa känslor av förfäran. Man målar en saga om hemskheter, gängvåld och gruppvåldtagna kvinnor och söker vår reflexartade känsla av att samhället skall ge igen.

Högern säljer repression inte för att göra samhällskroppen sundare utan i syfte att skapa ett självspelande piano. Nedmonteringen av välfärdssamhället, ökande ojämlikhet och nedskärning av offentliga funktioner som skola, vård och infrastruktur återkopplas i en växande misär och mer skit. Högern lever av skit som en självnärande koprofag.

Denna ordning är definitionsmässigt evig och inget nytt men det som oroar idag är avsaknaden av skamkänslor. I det samhälle många gör sig en bild av som “folkhemmet” fanns ett bättre debattklimat med obligatoriska skamgränser. Idag saknas den begränsande normen och många av dagens högerpolitiker skulle inte överlevt i en sådan kontext. Det var i den meningen bättre förr.

I en idylliserad folkhemskontext så saknar jag den anständiga högern som man skäligen kunde tycka illa om men som ändå i någon mening kunde stå upp i debatten med intellektuellt hederliga argument. En fiende som kunde förstås och som kunde interageras med i en konstruktiv riktning. Var finns denna anständiga höger idag som på ett rakryggat sätt rimligen borde lida av dagens helt gränslösa populism och rena lögner.

Idag omfamnar man klimatförnekare, rasister, nyssa nazister och har skapat sig till en direkt vetenskapsfientlig konfliktlinje via näringslivslobbyister, tankesmedjor.

En näst intill total mediedominans ger idag en position där man ser sig kunna bortse från akademiska resultat, skapa egna sanningar och i slutändan skymtar målet att helt sätta demokratin ur spel. Exemplen är oändliga även i vår svenska ankdamm även om det inte når till amerikansk nivå där konspirationsteoretiker och en generande enfaldiga mytoman kan bli president.

Frågan är hur stor del av ekonomin som en välfärdsslaktande koprofaghöger tycker skall utgöras av straffverk och repressionssystem. Med amerikanska förebild och dit man ofta refererar kan man tänka sig fängelsebranschen privatiserad på samma sätt som svenska skolor och en inte betydelselös del av ekonomin. USA är det land som har störst andel av sin befolkning fängslad, mer än Kina Ryssland och Saudi, detta utan att placera sig väl i frågan om vapenvåld och gangsterproblem. Är det dit högern är på väg?

För den som är höger idag och har varit det länge måste det finnas ett problem med att det inte längre finns några mänskorättsorganisationer, miljöorganisationer som man inte har skarpa konfliktlinjer mot. Samma sak med de fria akademier och institutioner som inte kan köpas och vars resultat måste misstänkliggöras via tankesmedjor och lobbyister. Problemet stannar inte vid IPCC det fortsätter med forskning om skogen, energiförsörjningen, skolan och vårdsystem med VIP-köer och skattesystem.

Var finns det en anständig höger? Skall staten bli en bajsmaskin eller vara en välståndsproducent för alla som lever i stacken?

Grumpy