ICAN fick Nobels fredspris 2017. Foto: icanw.org

FN-dagen 24 oktober

FN-dagen är en temadag som firas 24 oktober till minne av FN-stadgan från 1945. En stadga som reglerar FN:s uppgifter, befogenheter, arbetsordning och organisation. Man kan alltså säga att 24 oktober 1945 är FN:s “födelsedag”.

FN-stadgan inleds med de förpliktande orden:

“Vi de förenade nationernas folk, beslutna att rädda kommande släktled undan krigets gissel”.

Det har väl blivit lite si och så med den räddningsaktionen “undan krigets gissel”. Just nu rustas det och skramlas med vapen, krigas och bombas som aldrig förr på många ställen runtom i världen.

Och lilla Sverige, som vill framstå som en fredens och frihetens röst i världen, medverkar genom att vara världsledande vad gäller vapenexport räknat per invånare. Svenska vapen används just nu i flera krig, bland annat i Jemen.

Det är mycket kvar att kämpa för innan vi har “räddat kommande släktled undan krigets gissel”. Ett steg kan vara att Sverige skriver under FN-resolutionen om förbud mot kärnvapen.

2017 delades Nobels fredspris ut till ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). ICAN är en paraplyorganisation, en allians av 468 olika icke-statliga organisationer i över 100 länder som arbetar just med att FN-konventionen om kärnvapenförbud ska genomföras.

Bland svenska organisationer som ingår i ICAN kan nämnas Svenska läkare mot kärnvapen, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet och Svenska freds- och skiljedomsföreningen.

Så här i Nobeltider kan det vara på sin plats att erinra om vad Alfred Nobel skrev i sitt testamente angående fredspriset. Det skall delas ut till dem:

“som hafva gjort menskligheten den största nytta och som har verkat mest eller best för folkens förbrödning och avskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser”.

1971 rekommenderade FN att FN-dagen 24 oktober skall utlysas som en helgdag i samtliga medlemsländer.

FN-dagen är även utlyst som flaggdag. Jag antar att FN-flaggan kommer att vaja på kommunens flaggstänger här i Eskilstuna, och i flertalet andra kommuner runtom i landet.

Men hur blir det i Sölvesborg? När har ju den SD-ledda kommunledningen tidigare stoppat pride-flaggan med motiveringen att “Flaggning på kommunala byggnader ska ske på ett traditionellt sätt och där ingår inte prideflaggan”, säger kommunalrådet Louise Erixon (SD).

Undrar om FN-flaggan också är utesluten ur “traditionen” i Sölvesborg?

Rolf Waltersson

You May Also Like