Foton: Eva Björklund, 1968.

Evas dagbok från Kuba (53) – Den 22 – 25 november, 1968

Fredag 22.11

Seminarium på ministeriet om 2:a och 3:e kapitlen i Staten och Revolutionen.

Söndag 24.11

Jordbruksarbete igen, det var ett tag sen sist. Vi planterade lök i Gröna bältet. Man lär sig något nytt om jordbruket varje gång.

Måndag 25.11

Intervju med representanten i OSPAAL för Angolas och Mozambiques befrielserörelser, MPLA och Frelimo. Reko kille som tog oss ur vår okunnighet om hur kampen bedrivs och hur långt den har kommit. Senare på kvällen träffade vi några studenter från Guinea-Bissau, Angola och Mozambique. De är oerhört målmedvetna och kunniga, för dem är kampen en verklighet och skillnaden mot de andra afrikanska studenterna och diplomaterna som jag träffat är stor.

You May Also Like