Entusiasmen över det stundande NATO-medlemskapet och alliansen med “den stora fredsstiftaren” USA kände inga gränser vid Folk & Försvars nyligen avslutade konferens. Bildskapare: Marek Studzinski / Pixabay.

Ett öppet brev med frågor till Folk och Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne

Frågeställaren är Dan Eriksson, som till vardags är vaktmästare på Eskilstuna Folkhögskola.

Hej Maud och Folk & Försvar

Jag heter Dan Eriksson, jag har några frågor angående Rikskonferensen och innehållet där.

Jag tror många känner stor oro över den här utvecklingen, det är minst sagt bekymmersamt med tonläget och informationen som delges oss medborgare.

– Stödjer Folk och Försvar tanken att försvar och upprustning skulle vara en betydande del av fredsarbete, på vilket sätt gagnar det fred och förståelse?

– Vet ni vilka värderingar det är som vår statsminister Ulf Kristersson vill att vi ska försvara med vårt eget liv, med vapen i hand?

– Vet ni på vilket sätt Sverige har bidragit till att hjälpa till med eventuella förhandlingar i Ukraina-Ryssland konflikten.

– Hur ser ni på problematiken att vi medborgare inte får vara med och rösta om de olika avtal och militära samarbeten som är på agendan. Kan det vara så att vi till stor del övergett de grundläggande demokratiska principerna?

– Har ni någon uppfattning om på vilket sätt Sverige blir ett säkrare land med ett medlemskap i NATO och samarbete med USA?

I händelse av en större konflikt skulle ett svenskt NATO-medlemskap liera oss med Turkiet och Ungern, regimer vars värderingar vi ofta kritiserar.

– Hur får man ihop det?

– Hur ska världen någonsin kunna bli säkrare och mer harmonisk med den här typen av retorik och utsagor?

– Jag kan inte se att Svenska Freds var inbjudna som talare, hur motiverar ni det? Det är en mycket viktig röst och motvikt till allehanda militärpropaganda?

På er hemsida läser jag att:  “Därmed syftar konferensen att sätta frågorna på agendan och låta flera perspektiv mötas och komma till tals”.

Varför skriver ni så, när det inte alls stämmer?

Tacksam för svar.

Mvh

Dan Eriksson

You May Also Like