Elstödet och skithöge(r)n

Man undrar stillsamt när botten är nådd för hur episkt inkompetent och omoraliskt vår så kallade Tidölagsregering kan agera. Det har troligen aldrig tidigare hänt att någon regering valt att köra över offentlighetsprincipen för att dölja sitt totala misslyckande. Det framgår mycket tydligt för alla och en var att motivet till denna åtgärd är att dölja hur mer än 50 miljarder (femtio tusen miljoner) av vinsten i ett statligt bolag fördelas. Det finns således en insikt om att folk i allmänhet skulle uppfatta detta som oerhört stötande och att denna prioritering inte skulle kunna försvaras utan skämsluva.

50 miljarder är inte lite pengar. Sveriges kommuner och regioner efterfrågade 20 miljarder för att täcka de ökade kostnader man har för inflation och elpriser i årets budget. Regeringen anslog 6 miljarder och kallade det för satsning. Dessa siffror avser endast att ge ett perspektiv på hur mycket pengar vi talar om och att dessa siffror antyder vad som hela tiden sker med vårt välfärdssystem. Högern hugger ner det och hanterar skattemedel oansvarigt. Jämför även med när Irene Svenonius vill stämma gängkriminella på sjukvårdskostnader och talar om en handfull miljoner. Det är ett fokus som får en rimlig människa att må illa!

Tricket som Santesson och Buch ägnat sig åt är att låta den av Putinpriser genererade vinsten i svenska kraftnät stanna i bolaget. Det finns förvisso mycket stora underhålls och moderniseringsbehov i kraftnätet men det är dessvärre inte orsaken till att vinstpengarna inte överförts till statskassan. Nej, det beror på att detta är enda sättet att blixtsnabbt vaska potentiella offentliga medel och snabbt dela ut pengarna i huvudsak till rika storkonsumenter och rika företag utan att behöva redovisa och utan att ta hänsyn till det faktiska behovet av “elprisstöd”. Det är ett sant argument att det borde gått snabbt och enkelt men inte ens detta har man lyckats med, den del av elkonsumenterna som verkligen behöver stöd har kommit i kläm. Det är episkt omoraliskt och inkompetent!

Om vinsten överförts till statskassan skulle man däremot varit tvungen att hantera pengarna mer varsamt. Man skulle även vidmakthållit grundläggande marknadsekonomiska principer och inte fått stryk av EU för otillbörligt gynnande av företag i Sverige. Man skulle inte heller fått stryk av lagrådet för man döljer oskickligt och stötande hantering av frågan. Det är svårt att se någon möjlighet att göra jobbet sämre än det som Santesson och Bush presterar.

De som behöver stöd på riktigt skall ha stöd, de som inte har det behovet behöver incitament att minska konsumtionen – för allas bästa!

Sverige har aldrig tidigare varit i ett mer akut behov av en nykter och rimligt duglig regering!

Grumpy

You May Also Like