– SAS har alla möjligheter att säga nej till dessa transporter, och vi på Djurens Rätt kräver att de omedelbart slutar att skicka hundar till döden! säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt…

Organisationen Djurens Rätt till SAS: ”Sluta transportera hundar till djurförsök!”

I augusti 2023 kom det till allmänhetens kännedom att Scandinavian Airlines (SAS) bidrar till djurförsök. Det genom att transportera hundar till laboratorier runt om i Europa. Djurrättsorganisationen Djurens Rätt har sedan dess försökt etablera en dialog med flygbolaget, men då svar uteblivit lanserar organisationen nu istället en informationskampanj mot SAS.

Djurens Rätt har tidigare uppmärksammat att flygbolaget SAS möjliggör transporter av hundar till laboratorier runt om i Europa. Hundarna tvingas leva i bristfälliga miljöer och utsätts för plågsamma tester, vilket SAS bidrar till genom att tillåta transporter av djur som avses att utsättas för djurförsök, menar djurrättsorganisationen. Under hösten skickade Djurens Rätt en skrivelse till flygbolaget med inbjudan till ett möte för att diskutera antagandet av en policy som skulle förbjuda djurtransporterna, och under vintern har ytterligare kontaktförsök gjorts, men SAS har fortsatt uteblivit med sitt svar.

Flera företag inom transport- och resebranschen, såsom FedEx, UPS och British Airways, har redan implementerat policys som förbjuder djurtransport till försöksanläggningar. Djurens Rätt anser att det är anmärkningsvärt att SAS ändå väljer att fortsätta med denna praxis som innebär ett stort lidande för djuren.

Kräver ett omedelbart slut

– Det är helt oacceptabelt att SAS fortsätter att transportera hundar till plågsamma djurförsök. SAS har alla möjligheter att säga nej, och vi på Djurens Rätt kräver att de omedelbart slutar att skicka hundar till döden! säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Camilla Bergvall

Informationskampanjen kommer att fortgå till dess att SAS väljer att införa en policy som förbjuder transport av djur till laboratorier. SAS uppmanas att lyssna på tidigare uppmaningar från både allmänheten och djurrättsorganisationer världen över, och arbeta för en framtid där djurförsök och långa djurtransporter inte längre är en del av verksamheten.

Organisationen kämpar vidare

– Som en av världens ledande djurrättsorganisationer arbetar Djurens Rätt för de djur som är flest och har det sämst. Djurförsök är anledningen till att organisationen grundades år 1882, och vi är fast beslutna att kämpa tills dess att SAS tar sitt ansvar, säger Camilla Bergvall avslutningsvis.

You May Also Like