Bild: Annette Jones / pixabay.

Det ryska folkets reaktion mot militarismen kommer att bli avgörande

Militaristiska tongångar ljuder nu på presskonferenser och i medier världen över. Svenska journalister kräver besked om vapensändningar till Ukraina och borgerliga politiker twittrar ihärdigt krav på NATO-anslutning.

Vladimir Putins national-konservativa regering rättfärdigar sin våldsaktion med hotet mot Ryssland som en anslutning av Ukraina till NATO skulle innebära. Men också med nationalistiska och unket storryska argument, kryddade med anti-socialistisk retorik.

I Ukraina finns starka national-konservativa, och även rent fascistiska, strömningar. Militaristiska  grupper har envist hävdat en NATO-anslutning som ett oeftergivligt mål. Att NATO-anslutning är ett mål som regeringen inte kan tänka sig att backa ifrån klargjorde Ukrainas ambassadör i Sverige med emfas häromdagen i en intervju med Sveriges Radio. Och en ukrainsk kvinnlig “forskare vid Stockholms universitet” lade i morse ut texten i svensk radio om att sanktionerna mot “ryssarna” måste nu bli hårda. Och, tillade hon, Sverige måste förstås bestämma sig för att skicka vapen.

De reaktionära och militaristiska krafterna i Ukraina har nu, genom Putins militära attack, fått luft under vingarna. Agitationen uppifrån handlar om att motstå ryssarna, och krav på militärt bistånd från “Väst” framförs med stor energi.

Men det är inte ryssarna som nu militärt angripit Ukraina. Angreppet har beslutats och genomförs av en militaristisk, storrysk statsledning. Inte av det ryska folket.

En lösning handlar inte om vapen. Den handlar om att rycka upp militarismen med rötterna. Och det ryska folkets reaktion kommer att ha en avgörande betydelse för igångsättandet av en process som leder till fred, mellanfolklig vänskap och internationalistisk solidaritet.

Det var det ryska arbetande folkets revolution under parollen Ner med kriget! som 1917 inledde det pågående världskrigets avslutande. Idag kan det ryska folkets krigsmotstånd bli inledningen till en process för avrustning och upprättande av mellanfolkliga relationer präglade av anständighet. Detta förutsätter att också vi, i Sverige och andra “västländer”, mobiliserar mot militarismen på vår hemmaplan. Det betyder att en internationell rörelse måste skapas för upplösning av militäralliansen NATO, avrustning och skrotande av alla kärnvapen.

Naturligtvis kommer det nödvändiga pacifistiska programmet aldrig att genomföras av politiska krafter som är knutna till det militär-industriella komplexet. Liksom i Ryssland 1917 måste fredskampen bäras fram av genuint demokratiska och socialistiska arbetarorganisationer och en bred freds- och miljörörelse.

Den socialistiska fredskämpen Rosa Luxemburg. Hon mördades av högerns militära bödlar i Berlin 15 januari 1919. Men hennes budskap lever, och hennes kamp manar i dessa dagar i högsta grad till efterföljd.

Vladimir Putin har i natt hotat världen med kärnvapen. I denne nationalistiske psykopats värld tycks massakrer i enorm skala ingå i den “fredsfrämjande” arsenalen av mordverktyg. Exakt samma logik som USA:s ledare använde när de lät de “fredsframtvingande” atombomberna falla över Hiroshima och Nagasaki.

Måtte världens folk med kraft klargöra att NU RÄCKER DET!

Och måtte Rysslands folk på nytt visa världen vägen!

You May Also Like