Trump och den av USA handplockade låtsaspresidenten Juan Guaidó; marionetten som också omhuldas i svenska medier och på UD.

Deprimerande och märklig rapportering om Venezuela

Idag (17/9) redogjorde vår public-service-radio (Dagens Eko) för en färsk FN-rapport om tillståndet i Venezuela. Uppgiften i rapporten att den venezolanska säkerhetstjänsten under de senaste åren mördat 5000 regimkritiker borde fått alla med åtminstone rudimentära kunskaper om skeendet i Venezuela att reagera med förvåning.

Vi vet att den USA-uppbackade oppositionen inte missar något tillfälle att basunera ut negativa uppgifter om Venezuela. Det samma gäller Trump-administrationen. Vi vet också att att den venezolanska överklassens medier och politiker inte drar sig för att utan hämningar slunga ur sig rena lögner. Den vanan delar högeroppositionen i Venezuela med med högern i hela Latinamerika.

Det är helt uppenbart att uppgiften om 5000 döda har sitt ursprung i högerkrafternas grundlösa propaganda. Att denna uppgift om regeringssidans massaker på oppositionella nu ekar i en FN-rapport är deprimerande. Detta skandalösa förhållande speglar den latinamerikanska högerns inflytande, och den mäktiga USA-regeringens planer på ett militärt angrepp på Venezuela. Ett angrepp som enligt oroade bedömare är avsett att genomföras i oktober, strax innan presidentvalet i USA. Det är bekant att krafter inom det republikanska partiets toppskikt energiskt verkar för att ett sådant angrepp skall komma till stånd, och att den colombianska högerregeringens militär skall användas som verktyg i operationen. Ett argument, riktat till Trump, går ut på att en seger i delstater som Florida skulle kunna säkras genom en militär intervention i Venezuela.

Vi har gång på gång sett hur svenska medier, villigt eller aningslöst, gjort sig till megafoner för den latinamerikanska högern. Samtidigt som den, minst sagt, underrapporterar om den USA-stödda högerns illdåd – som till exempel det fruktansvärda monotona mördandet av fackliga förtroendevalda, småbondeledare och miljöaktivister i Colombia, Honduras och andra av högern plågade länder. I fallet Bolivia har i år både svenska medier och vårt lands utrikesminister förmedlat kuppregeringens “version”. Detta är deprimerande och förvisso även ett svek mot den svenska allmänheten.

Det medierna borde göra när uppgifter om 5000 mördade i Venezuela basuneras ut vore förstås att, till att börja med, fråga sig om uppgiften är rimlig. Med tanke på den latinamerikanska högerns vana att hämningslöst och skamlöst fara med lögner borde alla seriösa medier kräva bevis: Var finns namnen på de 5000 som man påstår har mördats? När och var ägde de 5000 morden rum? Vilka är källorna?

Likt troll i solsken skulle lögnerna spricka om deras fördomsfritt kreativa tillskapare ställdes inför frågor av detta slag. Men sådana frågor ställer inte källkritikens förmenta riddare i de svenska medierna. Vilket är mycket allvarlig, och sannerligen djupt deprimerande.

Nedan publicerar vi bekymrade reaktioner från det svenska Venezuelanätverket och från Kuba, genom nyhetbyrån Prensa Latina.

eFOLKET
Redaktionen

Venezuelanätverket:

En rapport kring mänskliga rättigheter, författad av en oberoende kommission för FN:s människorättskommission, kommer just när Venezuela är på väg att hitta vägar för en dialog och en politisk lösning till konflikten och krisen. Kanske det mest anmärkningsvärda är när rapportörerna menar att det finns rimliga skäl att tro att Maduro och inrikesministern Reverol gjort sig skyldiga till brott mot mänskliga rättigheter. Frågan är om såna påståenden stjälper eller hjälper dialogprocessen. Det kan påverka EU:s medverkan i nuvarande dialoger och bromsa nuvarande samarbete mellan FN-kontoret och regeringen kring mänskliga rättigheter.

Igår sa MR-chefen i FN Michelle Bachelet att hennes FN-kontor förlängt överenskommelsen med regeringen för att fortsätta arbeta i landet. Hon sa också att det gjorts framsteg gällande polisens våldsanvändning och FN-teamets arbete på plats med 15 besök i fängelser och till underrättelsetjänsterna SEBIN och DGCIM som pekas ut av rapporten. Hon lyfte även fram att 110 personer tillhörande oppositionen släppts fria eller där åtalets lagts ner och att 58 fall av misstänkta utomrättsliga mord klarats upp. Bachelet sa också att det etablerats ett samarbete landets chefsåklagare Tarek William Saab och åtagit sig att gå vidare i utredningen av de fall som dokumenterats av FN-kontoret. Vidare kommer FN-kontoret att öka antalet representanter i landet och det finns nu ett formellt system för att utreda enskilda fall.

Venezuelanätverket 200917


Prensa Latina:

Kuba fördömer ensidighet och politisering av frågan om mänskliga rättigheter

Kuba upprepade idag i FN:s Människorättsråd sitt fördömande av politiseringen och ensidigheten i frågan om mänskliga rättigheter som ett sätt att attackera vissa utvalda länder.

Vid ett inlägg vid Kommissionens 45 session i Geneve sade den kubanske diplomaten Lester Delgado inför de 47 medlemsländerna att människorättskommissionären för mänskliga rättigheter, chilenskan Michelle Bachelet borde anstränga sig för att iaktta opartiskhet och ha samma kriterier för alla.

I hennes arbete borde arbetet mot politisering och selektivitet vara prioriterat och ett viktigt mål, sade Delgado på mötet som ägnades åt analys av Högkommissionärens och hennes myndighets arbete. Kubas representant avvisade korståget mot Venezuela och Nicaragua och uttryckte Havannas fortsatta solidaritet med dessa nationer. “Vi uppmanar Högkommissionären att fortsätta ansträngningarna att med en balanserad syn ha fokus på att bidra till respekt för, och främja, objektivitet, dialog och samarbete. Något som i så stor utsträckning saknas i detta råd där frågan om mänskliga rättigheter utnyttjas på ett systematiskt sätt.”

Vi fördömer de ensidiga straffåtgärderna, de kontinuerliga hoten, destabiliseringen, inblandningen och övrig aggression. Något som på allvarligt sätt bryter mot FN-stadgan och internationell rätt.”

Kuba insisterar i sitt åtagande att främja och skydda de mänskliga rättigheterna och ifrågasätter att dessa används på ett hycklande och manipulerande sätt. Kuba bekräftade sitt stöd till Högkommissionären och mandatet att upprätthålla viljan till dialog och samarbete.

Prensa Latina 200916 

Cuba rechaza en Ginebra politización y selectividad en DD.HH.

Översättning: Zoltan Tiroler

You May Also Like