Debatt: Pressens agerande kring demonstrationen vid Rekarneskolan den 1/2

Med pressens agerande menar jag främst Eskilstuna-Kurirens. Den övriga pressen har med två undantag hängt på Kurirens artiklar. Undantag är eFolket och SVT Sörmland där de anklagade fått yttra sig. Mycket talar för att Dessa är mer rättvisande än Kurirens och övriga pressens rapportering

När man ser på ett skeende är det nödvändigt att se till det som hänt tidigare (förspelet). I det här fallet handlar det om händelsen en dryg vecka tidigare i Nässjö. Även där hade SD ett allmänt möte där en grupp genomförde det som planerades i Eskilstuna, nämligen lämnade lokalen tysta efter några minuter, ett agerande som orsakade kraftig irritation hos arrangören. Samma agerande planerades i Eskilstuna men där avslöjades planerna av Kuriren. Är väl inte helt otänkbart att de ”rykten” som nådde polisen handlade just om detta, men inte i klartext, och som Kuriren spred vidare i en artikel dagen efter demonstrationen

Nu till huvudämnet, demonstrationskvällen

Jag var på plats mellan sex och kvart i sju. Under den tiden var det i princip lugnt. Vad som hände sen har jag inte personliga minnen av, men uppskjutningen av de två raketerna skedde under denna period. Den första raketen sköts upp från en grupp som tidigare varit närmare entrén med efter tillsägelse av polisen helt utan protest gått längre bort. När de sedan sköt upp raketen var de cirka 20-30 meter från entrén och raketen sköts rakt upp. Den andra raketen såg jag då jag var på väg därifrån, och den sköts närmare entrén men inte direkt vid den, Det är dessutom anledning att påpeka två saker, det första att det var 5-6 poliser med standardutrustning på området, inte med kravallutrustning som ses på de senare bilderna. Det andra var att det lämnades inte ut någon uppgift om att det ändrats från ett allmänt möte till ett internt SD-möte.

Nästa del Kurirens och Polisens agerande

Inleder med några direkt citat från Kurirens referat med angiven Rubrik, och mina kommentarer, till denna del. Citaten är ordagrant kopierat från Kuriren

Tumult vid SD-möte – maskerade personer försökte ta sig in

Enligt en polis på plats avfyrades det fyrverkerier och knallskott mot dem och patrullerna fick köra iväg omkring 50 personer som försökte att ta sig in under Jimmie Åkesson och Sverigedemokraternas möte.

Polisen tvingades kalla in patruller från bland annat Linköping, Norrköping och Västerås för att stärka upp.

Ingen är omhändertagen eller gripen. Mötet är avslutat och huvudpersonen har lämnat platsen. Ingen ska ha kommit till skada vad jag vet, meddelade polisens Fredrik Kliman senare under kvällen.

Mina Kommentarer på dessa påstående

Fyrverkerier avfyrades mot Polisen. -Det har nämnts 2 raketer därav en såg jag tydligt att den riktades rakt upp, inte mot Poliser. De som sände upp den hade strax innan blivit avvisade av Poliser och de hade lydigt helt utan protester. Den andra raketen såg jag på avstånd, men min bedömning var även denna riktad uppåt. Dessutom var mötet annonserat där allmänheten var välkommen

Polisens tvingades kalla in förstärkningar från bl.a. Linköping, Norrköping mm. – I en annan artikel nämns att Polisen tog beslut att kalla in förstärkningar 18.01. Om detta beslut tagits i samband med de uppgivna händelserna hade de inte hunnit fram till halvåttatiden,

Ingen är omhändertagen eller gripen, -Kan knappast förenas med vad som angivets i artikeln.

Mina avslutande tankar. Det redovisas både bilder och filmsnuttar i flera media. Inga av dessa redovisar några som helst tvivelaktiga handlingar från demonstranterna. Snarare stärker det uppgifterna som lämnas i annan artikel på eFolket (se Protester mot Åkesson och Sverigedemokraterna och ”Vi är besvikna, både på medier och på polisen”).

Jag har haft en korrespondens med Kuriren i frågan. Redovisar avslutningen av dessa.

Avslutet av konversationen med Kurirens nyhetschef

Min slutinledning, Det var flera ordväxlingar före men dessa kan ses som en sammanfattning

​En bild från omkring halvsju. Vet det med säkerhet då jag finns med, Var är bråket som motiverar polisinsatsen? Varför så fullståndigt bara rapporterade om bråken och nonchalera den dominerade delen av kvällen. Rapporter skall vara allsidiga och inte vinklade så kraftigt son Kuriren har åstadkommit. Med detta ger jag upp.

Kurirens Svar

Hej,

Vi skrev inför möte, både om själva mötet och om att det fanns initiativ för att protestera, vi var utanför lokalerna innan mötet, inne i lokalerna under första delen av mötet, utanför efter att bråk uppstod. Vi rapporterade om det vi såg och vad polisen berättade. Dessutom följde vi upp och granskade hur polisen agerat dagen efter. Resultatet kan du läsa på vår sajt eller i papperstidningen. Det menar jag ger en välbalanserad bild av händelseutvecklingen. Säkert finns det uppgifter vi inte har, synpunkter som vi inte rapportera om – så är det alltid. Ofta beror det på att vi inte har kontakt med dessa människor, i detta fall var det redan bortförda när reporter och fotograf kom ut ur lokalen.

Med detta svar avslutar jag vår mejlkonversation och hänvisar dig till vår chefredaktör Eva Burman om du har fler frågor.

Min kommentar

Med tvekan en avslutning, Det var alltså ointressant att bevaka reaktionerna när det kom fram att det öppna mötet blev begränsat till medlemmar, trots att ni skrivit om elevernas planer dagen innan.

Rolf Nordin