Debatt: Skrota planerna på en utbyggnad av Kjula flygplats

Det har varit tyst en tid om kommunens planer på att bygga ut Kjula flygplats.

Vi hoppas att man insett att det inte är ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart med en utbyggnad.

Hur tänkte man att en utbyggd flygplats skulle finansieras? Att driva en flygplats är knappast ekonomiskt lönsamt och då kan man inte vänta sig att någon/några vill satsa och ta ansvar för ytterligare en flygplats, då vi redan inom en 10 mils radie har två flygplatser. En i Nyköping och en i Västerås.

De kommuner som har flygplatser slåss för sina flygplatser med hänvisning till att de är livsviktiga för det lokala näringslivet. Men de kommunala flygplatserna i Sverige gör en gemensam förlust på runt 400 miljoner/år. (Dagens Samhälle, 19 sept. 2012).

Ska vi skattebetalare stå för denna nota? ”Flygplatser är en förlustaffär”. (SVD).

Istället för en kostsam flygplatsaffär behöver Eskilstuna Kommun satsa på våra förskolor och skolor, vilka i dagsläget har ett skriande behov av mer utbildad – ja även outbildad personal. Att satsa på barn och ungdom är en god investering för framtiden. Även satsningar inom äldrevården behövs.

Miljöargumenten mot en större flygplats i Kjula väger mycket tungt! Det är sedan länge känt att flygtrafiken är otroligt belastande för miljön. Viktigare än att bygga ut flygplatsen är ur miljösynpunkt att satsa på tågtransporter.

Flyget släpper ut 10 gånger så mycket luftföroreningar/km än vad tåget gör.

Angående Parisavtalets mål, att vi inom 10 år ska ha maximalt 1,5 graders global uppvärmning, så är det hög tid att gå från ord till handling. I Sverige är stödet för Parisavtalet stort. 7 av 8 riksdagspartier – alla utom SD – röstade ja till att godkänna avtalen. Men avtalsstödet måste omsättas i handling och ett aktivt arbete för en klimatomställning.

Eskilstuna Kommuns miljömål

Eskilstuna Kommun arbetar för en klimatneutral kommunkoncern 2020 och ett klimatneutralt Eskilstuna 2050. Ekologisk uthållighet är ett av de strategiska målen för hela kommunkoncernen, vilket innebär låg klimatpåverkan, att luft, vatten och mark skyddas från föroreningar och en natur med bevarad mångfald.

Som ekokommun och klimatkommun är Eskilstuna ledande i arbetet med en grön omställning.

Hur går detta ihop med en eventuell utbyggnad av Kjula flygplats med ökade utsläpp som följd?

På kommunens hemsida kan man bl.a. läsa följande: ”Flygplatsen strävar efter en ekologiskt hållbar samhällsutveckling i samverkan med andra transportslag”.

Denna strävan går stick i stäv med en utbyggnad av flygplatsen. Fina ord om mål, men det räcker inte med ord – man måste handla så att målen överensstämmer med verkligheten.

Hur går en utbyggnad av Kjula flygplats ihop med målet att Eskilstuna Kommun så småningom ska bli en fossilfri kommun?

Exempel på några kritiska synpunkter angående flyget:

I en debattartikel i Eskilstuna-Kuriren den 18 juni 2016 skriver Hans Bergström att Eskilstuna flygplats är den värsta miljöförstöraren i kommunen.

Enligt Naturskyddsföreningen görs inte tillräckligt. Inga svenska riksdagspartier lever upp till kraven att aktivt arbeta för en klimatomställning för att på så sätt uppnå Parisavtalets mål.

Naturskyddsföreningen föreslår exempelvis slopande av klimatskadliga subventioner samt krafttag att minska bilismens utsläpp. Gröna skatter kan användas till att finansiera klimatinvesteringar. Det ”brinner i knutarna och klimathotet måste tas på allvar”.

Maria Chergui och Marie Forsberg skriver i en debattartikel i Eskilstuna-Kuriren den 3 juni 2016 att flygtrafiken är en så viktig miljöfråga, att den borde skötas på nationell nivå och att en utbyggd flygplats är ett spel med skattebetalarnas pengar.

Eva Berglund
Kristina Larson

You May Also Like